Wij ontvingen het trieste bericht dat Ronald Moray (57) 24 oktober 2021 is overleden. Dit kwam niet onverwacht, maar desondanks toch hard aan. Met Ronald verliezen we een aimabel mens en een buitengewoon entertainer. Het verlies is groot! We zijn in gedachten bij zijn partner Gerrit en al diegenen die zo dichtbij Ronald stonden. Ronald werd 57 jaar.

René Laurant
President Nederlandse Magische Unie

Vanmiddag bereikte ons het droevige nieuws dat ons clublid Ronald Moray is overleden.
Wij kennen Ronald als een betrokken en gewaardeerd clublid, altijd bereid om zijn vakkennis te delen en anderen te helpen.
We gaan een geweldige goochelaar, artiest, presentator, vakman, Master of Magic, maar bovenal een uiterst aimabel persoon missen!
Wij wensen zijn partner Gerrit heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen!
Ook ons clublid Peter Vogel, zijn vriend en goochelmaatje willen wij veel sterkte toewensen!

25 oktober 2021
Noord Hollande Bond van Goochelaars (NBG)

Van de redactie:
Op de sociale media was door Dutch Magic eind september het initiatief genomen voor Ronald Moray een herinnering te delen door een foto te posten met de hashtag #magic4ronaldmoray. Voor de ‘Master of Magic’ werd gevolg aan gegeven met heel veel bijzondere momenten.

Ronald ontving uit handen van de René Laurant op 25 September 2021 de NMU Gouden Speld. De tekst van de daarbij behorende oorkonde lees je hier.