Het vergroten van het zelfvertrouwen van ‘onze’ kinderen

Het zijn in bijna alle gevallen kwetsbare kinderen waar we voor werken. Of dat nu groepen kinderen zijn (die b.v. gepest worden op school of kinderen van asielzoekers), kinderen in ziekenhuizen (waar we één op één aan bed komen) of kinderen van Villa Pardoes, het gaat erom deze kinderen een wow-ervaring mee te geven, waarbij goochelen een zeer beproefd middel blijkt te zijn, waar het ontwikkelen van vertrouwen in zichzelf en in hun eigen kunnen belangrijke doelstellingen zijn.

Natuurlijk leren we ze enkele (eenvoudige) trucs, maar het gaat vooral om het leren presenteren van de trucs als aanstaand artiest; hiertoe laten we de kinderen zelf advies geven voor verbetering als een van onze goochelaars als een verlegen jongetje met handen in de zakken, zacht pratend met de blik op de grond door het gordijn naar voren komt. En dat blijkt te werken als ze zelf de geleerde truc presenteren.

Voordat de kinderen de workshop ondergaan laten we ze de eed van geheimhouding afleggen, staande met de hand op het hart; en dat geeft duidelijk status aan de kinderen! En het zelfvertrouwen zie je duidelijk toenemen.

Ook de ‘apenklop’ is speciaal voor zenuwachtige kinderen met te weinig durf een probaat middel: door staande zich op de borst te slaan met het uitstoten van ‘Tarzan’ kreten verlaagt dit het adrenalinegehalte in de hersenen en daardoor de stress. Dit oefenen we tijdens de workshop.

Magiccare-foto

Tenslotte: De serie sommetjes die hierboven staat geeft onze visie weer bij het benaderen van de kinderen. Bij onze vraag ‘wat valt op in dit rijtje sommetjes’ is het antwoord altijd ‘het derde sommetje is fout’ (ook volwassenen reageren overigens op deze wijze). Maar dan zeggen we ‘je hebt gelijk, maar er zijn wel drie sommetjes goed’. Hiermee willen we de kinderen een positief mensbeeld geven om vooral de dingen die je wel aankunt te benadrukken.

En als je de kinderen na afloop trots naar huis ziet gaan met de trucs en een mooi diploma in de hand dan realiseren we ons waarvoor we dit allemaal doen.

Wim van Dokkum
Secretaris Magic Care