21 december 2020

Beste NMU-ers,
Weet u het nog? De jaarwisseling van 31 december 2019/2020? Er zijn die avond heel wat vrolijke gelukwensen onderling uitgesproken. Vol goede moed, verwachtingen, nieuwe ideeën, doelstellingen en dromen zijn we toen het nieuwe kalenderjaar goedgemutst ingegaan. Niet wetende dat 2020 een historisch jaar zou gaan worden door een onbekend nieuw virus Covid 19. Nu eind 2020, kennen we dit virus maar al te goed en heeft het onze samenleving fors ontwricht en aangetast.
De vele gevolgen zijn bekend en genoeg beschreven. Ik wil daar nu dan ook niet over in herhaling vallen, maar duidelijk is wel dat we allemaal toe zijn aan een hernieuwd perspectief van een maatschappij met onderling contact en waar verplicht afstand houden geen rol meer speelt. Op korte termijn zal dit helaas nog niet zo zijn, maar er gloort perspectief aan de horizon.

Evenementen in 2021

Het DB van de NMU is dan ook voornemens om in de tweede helft van 2021 de draad op te pakken door een aantal evenementen in te plannen. Zo zullen we het NK junioren in Meppel, het NK Close-up goochelen en het NK kindergoochelen in Amstelveen gaan agenderen evenals een studiedag voor NMU donateurs. Gezien de blijvende onzekerheid zal er in het eerste halfjaar van 2021 in ieder geval nog geen fysiek evenement plaatsvinden. Geeft u wel mooi de tijd om de tricks uit de kast te halen en u voor te gaan bereiden op deelname aan de evenementen zoals omschreven.

Boris Wild

Online kunt u in 2021ook weer wat moois verwachten! Want, was u ook aanwezig bij de online NMU lecture night? Ruim 60 NMU-ers waren bij deze nieuwe NMU traditie present en zagen mooie inspirerende goochelkunst van muntenexpert Michael Divano en kaartvirtuoos Peter Woerde. Een mooie geslaagde avond. En in deze is er goed nieuws; zet u vrijdagavond 19 februari maar vast in de agenda. Niemand minder dan recent Penn en Teller fooler Boris Wild komt bij de NMU lecture Night een nieuwe online lecture verzorgen, gratis voor u als NMU-donateur! Snel meer info hierover.
Met andere nationale en internationale toppers zijn we trouwens ook al in onderhandeling.

Informagie

En heeft u ook voor de tweede keer dit jaar de papieren Informagie in de brievenbus gevonden? Wat mij betreft was het een prachtige editie. Ik hoop van harte dat u net als ik met veel genoegen door dit NMU-blad heen heeft kunnen lezen. Dit ondanks het confronterende moment als de in memoriam pagina wordt opengeslagen. Met het overlijden van o.a. Ger Copper, Henk Driessen en recent nog Nathalie Hoop heeft de NMU in 2020 immers weer heel bijzondere mensen verloren. Het zijn de zwarte pagina’s in ons NMU bestaan. In gedachten zijn ze echter nog veelvuldig aanwezig.
Mijn grote dank gaat in ieder geval uit naar de redactie van de Informagie. Wederom is er fantastisch werk afgeleverd. Wat ben ik blij dat deze oude traditie in ere is hersteld.

Jeugdweekend

Mooi om te lezen was o.a. het uitgebreide artikel over het NMU Jeugdweekend. Dit weekend vond voor het eerst online plaats en heeft heel wat voorbereidingswerk gevraagd van het org-team. Het resultaat mocht er echter zijn. Wat een prestatie is door hen geleverd! Met veel respect heb ik gekeken naar dit online vorm gegeven evenement. De organisatoren, presentatoren, docenten en deelnemers, de liefde voor onze mooie goochelkunst spoot er van af! Hulde….
Welnu, beste NMU-ers, ik ga afsluiten. De laatste woorden voor 2020. Ze gaan toch weer over geloof, hoop en liefde! Ik wens u en al uw dierbaren een fijne kersttijd toe en voor het komende jaar veel liefde en geluk, voorspoed in ons mooie vak en vooral alle gezondheid in ons persoonlijke welzijn. Ik hoop van harte dat dit voor u uit mag komen. Tot in 2021!

Rene Laurant
President Nederlandse Magische Unie