Beste NMU-ers,

Uiteraard wil ik beginnen u alle goeds toe te wensen voor 2023. De coronajaren liggen nu achter ons waardoor we er van uit kunnen gaan dat we ons niet meer hoeven te laten leiden door beperkende en remmende virusverwachtingen. Ik hoop van harte dat eenieder van ons aan het eind van dit jaar kan spreken van een jaar waarin persoonlijke wensen zullen worden vervuld en waarin het magische hart wordt verwarmd.

2023 zal een aanloop worden naar twee Europese FISM jaren. Het Italiaanse Turijn zal immers gastheer zijn van zowel het EK 2024 als het WK 2025. Voor ons als Nederland dus een geografisch aantrekkelijk en relatief goed bereikbaar magisch centrum. Hoe mooi zou het zijn als we in Turijn goed vertegenwoordigd zullen zijn in het aantal bezoekers en in het competitieve deelnemersveld.

De voorbereidingen daarvoor mogen dan ook best gaan starten! In dit kader is de NMU bezig met het samenstellen van een NMU-Topteam. Een Topteam van gespecialiseerde NMU coaches met kennis van zaken op alle gebieden die nodig zijn om een act neer te zetten die internationaal mee kan met het allerhoogste niveau. Begeleiding in kennis en ervaring dus op het hoogste niveau dat alleen maar kan leiden tot groei en ontwikkeling van Nederlands talent. Op de eerstvolgend Algemene Bestuursvergadering zal hier nader op worden ingegaan. Mochten er nu al wel talenten zijn die in het bovenstaande geïnteresseerd zijn en de ambitie en toewijding hebben om te groeien naar hoog FISM niveau, dan is een bericht naar ondergetekende van harte welkom.

Helaas is het nieuwjaarstreffen van 15 januari door omstandigheden niet doorgegaan. Erg jammer, want de NMU wil deze oude traditie graag in ere herstellen. Volgend jaar januari zal de 52 Schakels nogmaals voor de organisatie van deze dag gaan. De onderlinge ontmoeting is immers een groot goed wat in stand gehouden moet worden. Zondag 1 oktober staat in ieder geval weer het NK in de agenda. Theater Figi in Zeist zal dan weer plaats van handeling zijn. Zet u het vast in de agenda? De eerste gesprekken lopen alweer. Zodra er meer info is start ook de kaartverkoop. Naar verwachting zal dat snel zijn.

Mag ik mij tot slot nog even richten op de NMU verenigingen? Ik wil alle voorzitters graag oproepen de start van dit nieuwe kalenderjaar te gebruiken om intern is goed te bezien en te bespreken hoe het verenigingsleven ‘nieuw’ leven ingeblazen kan worden. Op welke andere manieren kan er invulling gegeven worden aan een avond? Hoe houd je een verenigingsbijeenkomst aantrekkelijk? In hoeverre kan er worden samengewerkt? Hoe bereiken we potentiële geïnteresseerden? Hoe kan een naar binnen gekeerde vereniging ‘naar buiten’ kijken? Zomaar een paar vragen om een keer te bespreken. We weten allemaal dat het in deze tijd is moeilijk is om levensvatbaar te blijven. Toch zal er een antwoord gezocht moeten worden om die levensvatbaarheid te garanderen. Het zoeken naar antwoorden begint met het onderlinge gesprek. Alleen een constatering doen is niet genoeg. Mag ik u uitnodigen binnen de vereniging het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en gedachtes die verfrissend kunnen werken? Ik laat me graag op de hoogte houden.

Een mooi jaar toegewenst!
Tot snel.

René Laurant
President van de Nederlandse Magische Unie