GOOCHELCLUB TOI TOI

De club is opgericht in 1980. Over het algemeen wordt er eenmaal per maand een clubavond georganiseerd. 
In principe is dit op toerbeurt de derde donderdag en vrijdag van de maand. De clubavonden zijn themagericht en worden steeds door iemand anders voorbereid. 
De avonden beginnen om 20.00 uur met de vergadering waarna er gegoocheld wordt. In principe duren de clubavonden tot circa 23.30 uur.

De Clubavonden vinden plaats in ‘t Hazzo adres: Trolliuslaan 7, 5582 TW Waalre. 
Via een van de leden kan een geïnteresseerde kennis maken met de club. Wanneer hij daarna lid wil worden, beslist de club over toelating als kandidaat lid. Dit kandidaat lidmaatschap duurt 3 niet per se aaneengesloten clubavonden. De club beslist daarna over het definitief toetreden als lid. 
Het is fijn als je kunt goochelen. Belangrijker is echter dat je in de groep past en een positieve bijdrage levert om de Goochelkunst op peil te houden en te bevorderen.

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Guido Claasen (Voorzitter)
topmagic@chello.nl
040 2452100

LOCATIE BIJEENKOMST
Eindhoven

WEBSITE
www.toitoi.nl