Op 8 juni vierde goochelvereniging Passe Passe het 80-jarig jubileum. Al 80 jaar een club van goochelaars maar bovenal ook vrienden.

In 1943 vormde een zestal goochelaars in de stad Groningen naar wat later zal blijken de tweede vereniging van goochelaars in Nederland. Dit jaar dus 80 jaar geleden. De groep koos voor de naam Passe Passe, een uitdrukking geleend uit het Franse taalgebied, “le tour de passe-passe”, dat vertaald “vingervlugheid” betekent. En zo zag een van de alleroudste verenigingen voor amateurgoochelaars in ons land het magisch licht. De leden komen uit de provincies Groningen en Drenthe.

Krantenartikel met foto van oprichter Dirk Meijer en een aantal willekeurige foto’s van de Facebook pagina uit de oude ‘goocheldoos’

Nu behoort deze vitale vereniging met zijn 23 leden tot een van de grootste goochelclubs in het land. Het zijn beoefenaars uit alle disciplines van de goochelkunst. Goochelaars die met grote toneel illusies werken maar ook mentalisten, straat- kaart- en tafelgoochelaars. En binnen de vereniging zie je ook leden die meerdere disciplines in hun pakket hebben. Met andere woorden, Passe Passe is van vele markten thuis. Ook wordt door een aantal leden deelgenomen aan de groep Cliniclowns in een van de ziekenhuizen in Groningen.

Zo nu en dan zie je Passe Passers op de landelijke televisie. Passe Passe heeft in haar 80-jarig bestaan veel hoogtepunten gekend. Zelf organiseerde de vereniging in 1954, 1972, 1985, 1990 en 2008 landelijke goochelcongressen. Deze werden in het noorden van ons land georganiseerd waar honderden belangstellenden op af kwamen, zowel leken als vakmensen. Ook werd deelgenomen aan charitatieve initiatieven zoals het inzamelen van materiaal voor verpleging, arbeidstherapie en scholen. Passe Passe is wat dat betreft betrokken bij de wereld om haar heen.

Binnen de vereniging wordt bijzondere aandacht besteed aan de begeleiding van jeugdig talent. Dat betreft het geven van technische lessen. Maar er is ook veel aandacht voor de presentatie. Want uiteindelijk wil je als goochelaar dat je alle toeschouwers in jouw wereld meeneemt. Je werkt zo hard aan je vak dat ze op het puntje van hun stoelen gaan zitten om te weten wat er gaat gebeuren. En Passe Passe is er al een aantal jaren in geslaagd jong talent op de landelijke goochelcongressen succesvol te presenteren.

Iedere derde maandag van de maand, komen de goochelaars van Passe Passe uit alle delen van het noorden bij elkaar. Het is een gemoedelijke bijeenkomst waar gegoocheld wordt, waar de nieuwste effecten de revue passeren, lezingen worden gegeven, en men elkaar steunt om een bepaalde truc nog beter uit te voeren, enzovoort. De onderlinge band is hecht te noemen en lief en leed wordt daar waar nodig is gedeeld. Misschien is dat wel het geheim van deze vitale goochelclub die al 80 jaar bestaansrecht heeft.

Niels Nijland
secretaris Passe Passe