BROEDERSCHAP VAN GOOCHELAARS OKITO

De Broederschap Okito is opgericht in 1951 en de leden komen elke tweede dinsdagavond van de maand bijeen in Vught. Er wordt dan kort vergaderd gevolgd door veel gegoochel, uitleg en feedback. De leden voorzien elkaar van tips, informatie en positieve kritiek, alles met het oog op verhoging van het niveau en de onderlinge kameraadschap. Ieder jaar vindt in oktober de “Okito-dag” plaats waaraan ook de partners van de leden kunnen deelnemen. Die dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner omlijst met salongoochelen. Veelal wordt ook een externe goochelvoorstelling op locatie gegeven voor bijvoorbeeld ouderen en/of gehandicapten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!. Om tot de Broederschap te kunnen toetreden moet echter wel een ballotageperiode worden doorlopen. Deze is bedoeld voor wederzijdse kennismaking en omvat maximaal drie bijeenkomsten waarop van de kandidaat wordt verwacht dat hij het nodige laat zien inzake zijn kennis/kunde op goochelgebied en sociale vaardigheden.
Wie uit serieuze interesse voor de goochelkunst en met het oog op een eventuele toetreding een bijeenkomst zou willen meemaken, kan dat aan het bestuur kenbaar maken via de secretaris. Van degene die tot een clubavond wordt toegelaten wordt strikte geheimhouding verwacht.

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Jeroen Wijs (Voorzitter)
06 14518004

WEBSITE
http://www.okito.nl