GOOCHELVERENIGING MYSTERIUM

Mysterium is opgericht op 10 mei 1983. Aan de wieg stonden Ed Smit, Joop Heuvel en Dr. de Haas. Deze heren hadden zich oorspronkelijk bij andere verenigingen aangemeld, maar werden afgewezen. Het drietal besloot om dan zelf maar een club op te richten. Mysterium beschouwt zichzelf op de eerste plaats een club van bevriende goochelaars, waar het expliciet ondersteunen van elkaar zeer hoog in het vaandel staat geschreven en waar getracht wordt de goochelkunst in de breedste zin te stimuleren. Nagenoeg alle leden zijn een- of meerdere malen in de prijzen gevallen bij NMU-concoursen. Tot nu toe heeft de club viermaal een Nederlands kampioen voortgebracht en eveneens viermaal een FISM-prijswinnaar. Overleden leden zijn: Tommy Wonder, Kees Schoonenberg en Hen Rekelhof. De wereldkampioenen 2000 Scott & Muriel zijn oud-leden van de club. De leden komen elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar in Theatercafé Casablanca, Zeedijk 24, 1012 AZ Amsterdam

Mysterium heeft 19 leden, waarvan 11 de goochelkunst professioneel beoefenen.  Slechts 4 wonen daadwerkelijk in Amsterdam en 1 lid woont in Dubai. Drie leden hebben een andere nationaliteit te weten: de Belgische, Spaanse en Duitse.. Voorzitter en secretaris is Frans de Groot, penningmeester is Woedy Woet.

Informatie kunt u krijgen van Frans de Groot

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Frans de Groot (Secretaris)
fransdegroot@mac.com
06 14659408

LOCATIE BIJEENKOMST
Amsterdam

WEBSITE
www.mysterium-amsterdam.nl