MAGISCHE KRING AMSTERDAM

De Magische Kring Amsterdam (MKA) is opgericht in 1951 met als doelstelling om op leerzame en gezellige wijze goochelaars bij elkaar te brengen.
De leden zijn zowel beroeps-, semiberoeps- als amateurbeoefenaars van de goochelkunst.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten – de derde donderdag van iedere maand in Diemen – wordt eerst kort vergaderd, daarna wordt er gegoocheld.
Bij het goochelen ligt de nadruk achtereenvolgens op het presenteren van magische effecten gevolgd door positieve kritiek en feedback, met de bedoeling om de individuele kwaliteiten van de leden (zo mogelijk) te verbeteren en de kwaliteit van het gedemonstreerde te optimaliseren.

Door de jaren hebben leden van de MKA zowel nationaal als internationaal vele prijzen gewonnen. Onder anderen waren de wereldkampioenen Tonny van Dommelen, Harry Thiery, Richard Ross en Ger Copper lid van de MKA.

De MKA is aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie (NMU), de Stichting waarin alle Nederlandse goochelverenigingen zijn verenigd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Om tot de MKA te kunnen toetreden moet eerst een ballotageperiode worden doorlopen.
Deze is bedoeld voor onderlinge kennismaking. De periode omvat het bezoeken van maximaal drie bijeenkomsten waar van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij tijdens tenminste twee van de drie bezoeken zijn/haar kunde/kennis van de goochelkunst laat zien.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met onze secretaris.

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Wim Bos
willembos@planet.nl
070 3695627

LOCATIE BIJEENKOMST
Amsterdam