Elk jaar zegt de recensent van de ‘Hollandse nieuwe’ hetzelfde: “dit jaar is de haring nog vetter dan vorig jaar”. Zo voel ik me ook een beetje bij het beschrijven van FISM, ieder FISM lijkt het vorige toch weer te kunnen overtreffen.


Rob en Emiel, zilver!!

In Canada – Quebec waren ca. 2000 aanwezigen waarvan – ik schat – al met al zo’n 15 Nederlanders, waarvan Lodewijk de Widt, Zippo Guo en Rob en Emiel als concoursdeelnemers. Rob en Emiel gingen met de tweede prijs Mentalisme naar huis. Dat had ook maar zo de eerste prijs kunnen zijn, wat mij betreft, maar dit terzijde.

In de categorieën Carto en Manipulatie was de concurrentie heel erg hoog en zo vielen Lodewijk de Widt en Zippo Guo buiten de prijzen. Bij de categorie Manipulatie was heel duidelijk de invloed van Yu Ho Jin nog steeds merkbaar met de kaartproducties en vele verkleuringen.

Uiteindelijk zouden Simon Coronel en Laurent Piron met de Grand Prix en de eer gaan strijken voor resp. Close-up en Stage. Gezien het oorverdovende applaus bleek de grote meerderheid van het publiek zich hierin goed te kunnen vinden.

De uitslagen staan inmiddels op de FISM site; www.fism.org/winners/ en op de Facebook pagina FISM Europe is ook de puntentelling te zien.

Ik kreeg de indruk dat de organisatie op ca. 2500 aanwezigen had gerekend. Een aantal potentiële FISM bezoekers heeft zich op het laatste moment waarschijnlijk laten weerhouden door de vele vreselijke verhalen rondom internationaal reizen. Anderen hadden problemen met hun visa en dealers zagen of tegen de hoge prijs voor de huur van een tafel op of tegen de vele perikelen rondom de invoer en gedeeltelijke (her)uitvoer van hun koopwaar.

Er was een relatief groot contingent aan Aziaten, misschien viel de reis voor hun mee, aanvliegend van de westkant, maar misschien is het enthousiasme in Azië voor de goochelkunst ook wel heel groot.

Wat mij verbaasde was dat er niet eens zo heel veel Amerikanen en Canadezen waren, daar heb ik niet echt een verklaring voor. Het congrescentrum was groot maar ook bij tijd en wijle een doolhof wat de nodige speurtochten opleverde.

Lectures waren er in groten getale en voor elk wat wils, maar die heb ik vanwege mijn jury-duty in de Close-up jury vrijwel allemaal moeten missen.

Jammer genoeg was de catering vrij basaal met een schraal aanbod en ook waren er niet echt gezellige bars voor een nazit.

De gala shows waren allemaal zeer verschillend, maar zonder meer het aanzien waard. Met name de “magische openingsgala” scoorde veel waardering. De inbreng van het Cirque du Soleil met zijn zetel in Quebec droeg daar zeer aan bij. Sowieso was er heel veel medewerking van Canadezen aan de gala’s vermoedelijk veelal als vriendendienst.

Het concours begon iedere dag om 8.00 uur ‘s morgens, geleidelijk aan een steeds grotere opgave om de roep van de wekker iedere keer weer te volgen.

Over de organisatie echter geen woord van kritiek. Overal grote schermen met projectie van de act in kwestie. Deze werden ook goed benut om bij de prijsuitreiking nog even een korte clip van de act in kwestie te projecteren. Uiterst nuttig na bijna 100 acts (ca. 50 Stage en 50 Close-Up).

Normaliter is de deelname aan Stage bijna het dubbele maar de transportkosten van een Stage act vormden voor een groot aantal goochelaars klaarblijkelijk toch een te grote barrière, jammer! Afijn, het is niet anders.

Bij de prijsuitreiking was er veel tijd en aandacht voor de Special Awards. Topas kreeg de Award voor Creativity and Artistic Vision en Dani DaOrtiz voor Theory and Philosophy. Max Maven die ziek is werd daarbij ook nog terecht uitvoerig in het zonnetje gezet met een ‘life time ouevre award’.


Bron: FISM Europe/beeldbewerking Jean Paul Broekhuizen

Dit nam allemaal wel vrij veel tijd in beslag waardoor de Grand Prix winnaars extra lang op de uitslag moesten wachten. Misschien is het beter om een volgende keer de Awards uit te reiken vóór de algemene prijsuitreiking. De laatste verliep heel efficiënt, dus dit verdient zeker navolging.

Andrea Baioni is Domenico Dante als International President opgevolgd terwijl Peter Din en Sats Yamamoto als board members werden herkozen.

Italië/Turijn werd als volgende FISM bestemming in 2025 met grote meerderheid verkozen boven Shenzhen – China (265 versus 101). Het Europese kampioenschap zal in 2024 plaatsvinden in Saint- Vincent – Italië.

Heel duidelijk was dat na vier vreemde jaren van pandemie dreigingen, lock-downs en reisbeperkingen dit FISM een grote verademing voor velen was om elkaar eindelijk gewoon weer in levenden lijve te kunnen treffen.

Douwe Swierstra