Om een NMU Gouden Speld te mogen ontvangen voor je verdiensten voor de goochelkunst wordt bepaald door een Gouden Speld Commissie na voordracht aan en goedkeuring door het Dagelijks Bestuur. Maar er is ooit ook een “pluim van de president” in het leven geroepen. Daar ben ik heel blij mee. Op persoonlijke titel ontving Richard Dreijer van Gonga deze van mij en onlangs Dick van der Zwan van Goochelclub Rotterdam.

Op een GCR clubavond was ik aanwezig om Dick in het zonnetje te zetten met het opspelden van de ‘pluim van de president’. Dick heeft zich decennialang ingezet voor Haaglanden en GCR. Bij GCR is hij is ook onlangs nog benoemd tot erelid o.a. vanwege zijn rol als secretaris gedurende 25 jaar. Dick is dus op bestuurlijk niveau altijd een steunpilaar en ondersteunt daarnaast ook nog eens de jongerenafdeling. Ook heeft hij prijzen gewonnen als Pica Pica in het goochelen voor kinderen. Maar bovenal is Dick een positief en verbindend mens. Dan is de keuze voor een pluim snel gemaakt. Ik was blij deze pluim op deze GCR clubavond te kunnen overhandigen aan Dick in het bijzijn van zijn vrouw Margriet.

Rene Laurant
President Nederlandse Magische Unie