MAGISCHE RING ARNHEM

De Magische Ring Arnhem komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar in Cultureel Centrum ‘Onderling Genoegen’ (Kastanjelaan 2 te Duiven). 
De vereniging telt 18 leden en houdt zich bezig met Algemeen goochelen, carto-magie, illusionisme, micro-magie en manipulatie.

De MRA heeft enkele jeugdleden. Enthousiaste jonge kandidaat leden kunnen zich aanmelden.

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Richard van Schaik (Secretaris)
magischeringarnhem@gmail.com

LOCATIE BIJEENKOMST
Arnhem