GOOCHELVERENIGING ALADDIN

Op 22 september 1986 werd goochelvereniging “ALADDIN” opgericht, de vereniging bestaat uit zowel dames als heren en de leeftijd varieert tussen de 20 en 70 jaar. Door de leden worden alle facetten van de goochelkunst beoefend, maar ook clownsacts, heksenfeesten en vuurvreten schuwen sommige leden van de vereniging niet.

De clubleden komen eens per maand op een dinsdagavond bij elkaar in de bestuurskamer van een wijkgebouw in Zwolle, de data zijn altijd voor een heel jaar bekend, gedurende de zomermaanden worden geen bijeenkomsten gehouden. De leden komen uit de wijde omgeving van Zwolle, van Zuidbroek(provincie Groningen) tot uit Eerbeek in Gelderland. De vereniging heeft een clubgoochelboek, waarin elke maand door een clublid een goocheltruc wordt beschreven.

De vereniging onderhoudt contacten met verenigingen uit de regio, maar ook met verenigingen uit Duitsland, wat regelmatig tot clubuitwisselingen leidt, zo organiseert “ALADDIN” om de twee jaar een clubontmoetingsdag waarvoor ook verenigingen uit het buitenland worden uitgenodigd.

Om de geborgenheid van de vereniging niet te verstoren is er in het clubreglement vastgelegd dat de vereniging voorlopig niet groter zal groeien dan 15 leden. De vereniging heeft geen jeugdafdeling, geïnteresseerden worden doorverwezen naar Passe-Passe. Nieuwe leden worden voor 6 clubavonden uitgenodigd, waarna de leden d.m.v. een schriftelijke stemming beslissen of het aspirant-lid toegelaten wordt.

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Dhr. H. Timmerman (Secretaris)
timmerman.h@telfort.nl
038 4543521

LOCATIE BIJEENKOMST
Zwolle

WEBSITE
http://www.aladdinzwolle.nl