Bij het lezen van Informagie en diverse inzendingen van verschillende collega’s dacht ik: wellicht is de manier waarop ik de Box van Dean presenteer wel bruikbaar voor anderen.

Out of the box denken en doen

Al weer jaren geleden heb ik de Box van Dean gebouwd. Eén van mijn zelfgebouwde illusies die ik behoorlijk veel gebruik, ook op mijn werk. De presentatie is ongeveer als volgt:
Ik zet de box op een sta-tafel en vraag het publiek wat ze denken dat deze box voorstelt. Met een beetje gelukt roept iemand: “een black box.” Dat bevestig ik en leg uit wat een ‘black box’ is. “In een ‘black box’ vindt een proces plaats waarvan je alleen het resultaat ziet en niet hoe dat tot stand komt.”
Dat demonstreer ik met het eerste deel van de truc waarmee de twee touwen aan elkaar worden gelust. “Nogal eens wordt gedacht dat het proces in een ‘black box’ ingewikkeld is. Vaak is dat echter niet het geval. Juist onverwacht simpel zoals jullie kunnen zien”. Ik open de box aan de voorzijde om te laten zien dat de box volledig leeg is.
“Dan is natuurlijk gelijk de vraag wat ‘out of the box’ denken is en hoe je dat doet. De verklaring is: Alles wat je in deze ruimte ziet is ‘into your box’ en alles in deze black box is ‘out of your box’. Diegene die in staat is om de box als het ware binnenste buiten te keren is een ‘out of the box denker’. We gaan het experiment aan met twee van jullie die zich daartoe in staat achten.”

Dan start het tweede deel van de truc waarin de twee vrijwilligers de twee touwen op magische wijze aan elkaar weten te lussen. Ik vraag hen eerst welke competentie het belangrijkste is om ‘out of the box’ te kunnen denken.

Dan start de uitvoering waarbij ik een ideeënstokje gebruik i.p.v. een goochelstokje. De ene vrijwilliger start door het ideeënstokje door de lussen te schuiven en de ander maakt het idee af door het stokje over te nemen en weer uit de lussen te trekken.

Ik laat de truc eerst mislukken en vraag verbaast aan de vrijwilligers of ze wel geloofden dat het hun zou lukken de touwen aan elkaar te lussen. Het antwoord is: nee. Waarop ik aangeeft: “als je niet in je eigen idee gelooft, hoe kan het dan lukken? Dat is toch wel de basiscompetentie bij het ‘out of the box’ denken!” Dan herhaal ik dit deel van de truc waarbij ik ze op het hart druk te geloven dat het gaat lukken de touwen aan elkaar te lussen.
Uiteraard lukt het de vrijwilligers nu wel waardoor ze hun ‘out of the box’ denkkwaliteit hebben bewezen.

Met vriendelijke groet,
Anton Maris, Dronten
www.antonmaris.nlWat is jouw favoriete truc?

Heb jij ook een truc waar je een eigen presentatie bij hebt bedacht? Stuur die dan, liefst met foto’s, naar info@informagie.nl