Beoordeling G-Klasse ( gehandicapten-klasse)

Inclusie is nooit een illusie

Onderstaande categorisatie is tot stand gekomen na advisering van ervaringsdeskundigen uit de gehandicaptenwereld. Zij hebben de mogelijkheden van een beoordelingsmethode besproken en zodanig vorm gegeven, dat het voor de jury van een Nederlands kampioenschap goochelen mogelijk is om een eerlijk oordeel te kunnen geven over een vertoonde act in de g-klasse.

G klasse indeling

Binnen de G-klasse wordt ter beoordeling van een act onderscheid gemaakt in:
A Geestelijke beperking
B Lichamelijke beperking

Ad A: G-klasse geestelijke beperking
In de categorie geestelijke beperking zijn een drietal voorwaarden om in te kunnen schrijven:
1 Er is sprake van een medische diagnose van een geestelijke beperking/aandoening.
2 De deelnemer heeft een (vaste) begeleider in het dagelijks leven.
3 De deelnemer heeft een handtekening van een voorzitter van een goochelvereniging óf van de president van de NMU.

Er zijn vier klassen waarin je als deelnemer kunt inschrijven qua beperking:
1 geestelijke beperking IQ >75
2 geestelijke beperking IQ <75) 3 downsyndroom 4 autistisch spectrum Elke deelnemer krijgt bij inschrijving een vragenlijst toegestuurd. Deze dient in goed overleg te worden ingevuld door de (vaste) begeleider én de voorzitter van de goochelvereniging. Indien de deelnemer geen lid is van een goochelvereniging dient de vragenlijst ingevuld te worden door de (vaste) begeleider én de president van de NMU. De president heeft het recht om zijn tekenbevoegdheid over te dragen aan een (goochel) coach, artistiek begeleider of theatermaker. Ad B: G-klasse lichamelijke beperking
In deze klasse is er geen onderscheid tussen de deelnemers, maar wordt gekeken naar “in hoeverre de beperking belemmerend is voor de uit te voeren routine”. Om dit zo goed mogelijk inzichtelijk te maken voor de jury zal er om deel te mogen nemen in deze klasse ook een vragenlijst moeten worden ingevuld. Deze wordt ingevuld door de deelnemer in samenspraak met de voorzitter van de goochelvereniging die zijn goedkeuring moet geven voor de deelname. Indien de deelnemer geen lid is van een goochelvereniging dient de vragenlijst ingevuld te worden door de deelnemer én de president van de NMU. De president heeft het recht om zijn tekenbevoegdheid over te dragen aan een (goochel) coach met voldoende kennis van het “goochel vak” om inhoudelijk te kunnen oordelen over de moeilijkheidsgraad van de uitgevoerde routine(s).

Prijzen en onderscheidingen

Voor de beoordelingen wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende klassen
1 G-klasse Stage (grote zaal/groot podium)
2 G-klasse Parlour (kleine zaal/klein podium)

Binnen deze twee klassen wordt voor de prijsuitreiking de volgende onderverdeling gemaakt:
Stage 1 (stage IQ >75)
Stage 2 (stage IQ <75) Stage 3 ( stage downsyndroom) Stage 4 ( stage autistisch spectrum) Stage 5 ( lichamelijke beperking) Parlour 1 (parlour IQ > 75)
Parlour 2 (parlour IQ < 75) Parlour 3 (parlour downsyndroom) Parlour 4 (parlour autistisch spectrum) Parlour 5 (lichamelijke beperking) Bij de prijsuitreiking wordt alleen vermeld wie een prijs heeft gewonnen in een bepaalde klasse. Niet vermeld wordt, zoals gebruikelijk, de klasse waarin geen prijzen zijn vergeven. Bij een gebrek aan voldoende punten kan gekozen worden voor het uitreiken van “alleen” een bronzen of zilveren prijs i.p.v. een gouden prijs. vb: G-klasse: “in stage 1 heeft gewonnen ...” “in stage 2 heeft gewonnen ...” Bij minder dan 4 deelnemers vervalt de onderverdeling tussen stage en parlour. Dat houdt in dat er dus prijzen worden vergeven in de volgende 5 klassen: G-klasse IQ >75
G-klasse IQ <75 G-klasse downsyndroom G-klasse autistisch spectrum G-klasse lichamelijke beperking

De G-Prijs

Per NK is er één G-Prijs. (de ‘Gé-prijs’ de ‘Grand Prix’ in de G-klasse)
De G-Prijs gaat naar dé act die overall het meest magische gevoel heeft gegeven en zich wist te onderscheiden van de andere acts in de G-klasse. Voorwaarde is dat de act magisch is en het gevoel van verwondering moet teweegbrengen. De G-prijs wordt alleen uitgereikt indien er binnen de G-klasse meer dan 4 deelnemers zijn.

Jury tabellijst

De jury krijgt voorafgaand aan de act een puntenaantal dat is voortgekomen uit de vooraf ingevulde vragenlijst. We noemen dit puntenaantal het “beoordelingsgetal”. Hoe hoger het getal is (van 0 tot 100) hoe “milder” de jury zal moeten beoordelen. Een hoger getal betekent een grotere beperking dan een lager getal.

VB:
Een “zwaar gehandicapte” deelnemer krijgt “slechts” 25 punten van de jury.
Hij/zij heeft een beoordelingsgetal van 60. 25×60= 1500 punten

Een “licht gehandicapte” deelnemer krijgt 75 punten van de jury.
Hij/zij heeft een beoordelingsgetal van 22 75×22=1650 punten

Het is de taak van de jury om in de onderstaande punten-tabel een eerlijk puntenaantal te geven zonder rekening te houden met de beperking van de deelnemer. De beperking wordt verrekend m.b.v. het handicap systeem.

De jury heeft 0 tot 10 punten per onderwerp te vergeven ( onderstaande beoordelingscriteria zijn volgens FISM richtlijnen):

Magische Atmosfeer 5%
Showmanship en presentatie 25%
Entertainmentwaarde 20%
Programmaopbouw 10%
Techniek en goochelvaardigheid 20%
Originaliteit 20 %

Aanmelden

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden

De invoering van de G-klasse is besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de NMU van 8 oktober 2022.
Versie 18 september 2022.
Op site geplaatst 01-2023.