DE MIGRANTEN PROBLEMATIEK

Het kon niet uitblijven. Ook de magische wereld heeft te maken met een stroom aan vluchtelingen, die Nederland vanuit andere werelddelen trachten te bereiken. Het gaat dan vooral om konijnen uit Afrika en om duiven uit het Midden-Oosten. De konijnen zijn voornamelijk magisch-economische migranten, die thuis niet aan de bak komen en veel last hebben van plaatselijke medicijnmannen, die hen als concurrenten het liefst in de vleespotten laten verdwijnen. De vluchtlijn loopt via ingenieuze konijnen tunnels van Centraal Afrika via de Sahara naar Marokko, waarna ze de sprong wagen naar Gibraltar, niet geheel zonder risico, want de bijtgrage apen die daar wonen willen deze konijnen graag op hun verjaardagsfeestje verorberen onder het motto ‘ja fijn, ja fijn, konijnen bijten, gein’.
De duiven hebben het gemakkelijker, want die vliegen gewoon over alle grenzen heen. Maar uitgeprocedeerde duiven uit Oost-Europa, die geen visum hebben kunnen bemachtigen, worden zonder generaal pardon teruggestuurd, desnoods onder begeleiding van de NMU.
Eenmaal in Nederland volgt de asielprocedure. Ze worden eerst ondergebracht in theaterzalen, waar ze kennis kunnen maken met de normen en waarden van het goochelen met duiven en konijnen in Nederland. De konijnen worden uiteindelijk verdeeld over diverse goochelverenigingen, leren Nederlandse sla en worteltjes eten en krijgen ook les in ter zake doende toverspreuken en andere commando’s om ongezien uit ‘drawer boxen’ te kunnen springen. De NMU heeft vooral te maken met een grote toeloop (toevlucht) van duiven van diverse pluimage. Ze worden geselecteerd op basis van het goed kunnen passen in de bekende pan en de oudere duiven moeten geen last hebben van opvliegers. Na de inburgeringscursus krijgen ze het keurmerk ‘Geschikt voor Nederlandse pannen en vazen’.
De plaatselijke goochelaars zijn niet zo gelukkig met het asielbeleid om deze dieren in hun gemeente onder te brengen. Er zijn al protestbijeenkomsten geweest met grote spandoeken, zoals ‘Het duivenbeleid springt de pan uit’ en ‘Gelijke monniken? Gelijk mee kappen!’
Maar het EU beleid is duidelijk: ‘We prediken natuurlijk geen haat, want migranten konijnen en duiven horen in elke lidstaat!’