KAN DE MAGIE DE WERELD REDDEN?

Het is duidelijk, het gaat met de wereld de verkeerde kant op, terroristen rukken op, het klimaat verandert, de zorg neemt af, magische pensioenen worden niet geïndexeerd (speelkaarten wel), meisjes mogen op school geen naveltjes laten zien en zandvormpjes met dieren worden verboden. En de magische geschriften van Al Koran worden ook al in de ban gedaan. Ik neem aan dat u de literatuur over deze onderwerpen bijhoudt.
Genoemde problemen hebben ook de NMU bereikt. Wat gaat er veranderen? Wel, zet u schrap, een voortvarende commissie heeft hiertoe al beleidsplannen geformuleerd. Een geheime notitie hierover is echter al uitgelekt, dus nog een beetje nat, en de secretaris van Magic Care (om privacy redenen noem ik geen naam) heeft deze notitie al in zijn bezit.

Hoofdlijnen:
1.
De beveiliging bij magische bijeenkomsten zal worden opgeschroefd door de aanwezigheid van mentalisten , die terroristen er zó uithalen. Goochelaars worden gescreend op het gebruik van toverspreuken, ‘Abracadabra’ is al verdacht, maar ‘IS-salabim’ wordt verboden. Duivenpannen en koffievazen worden bij de ingang gecontroleerd op konijnen met ‘flashgordels’ en goochelaars die worden betrapt met speelkaarten, waarbij de vier vrouwen hoofddoekjes dragen, mogen niet naar binnen. Het in bezit hebben van de ‘armguillotine’ voor het aantoonbaar gebruik voor andere lichaamsdelen zal niet worden getolereerd. En om veiligheidsredenen mogen ballonnen niet meer opgeblazen worden, want ‘magic is booming!’

2.
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en meer duurzaam te gaan goochelen, worden duivenpannen met zonnepanelen uitgerust en de koffie uit de gelijknamige vaas zal biologisch zijn. Om meisje Thieme tegemoet te komen zal het effect ‘Run rabbit run’ ontraden worden en de ‘milkpitcher’ zal met sojamelk worden gevuld. Genetische manipulatie wordt niet meer gedoogd (gewone manipulatie wel) en om de CO2 uitstoot te verlagen mogen goochelacts niet langer dan 10 minuten duren. Tenslotte: u hoeft niet altijd al uw speelkaarten te tonen, de NMU zal komen met een ‘Schijf van vijf speelkaarten’, die u bij voorkeur gebruikt voor uw dagelijkse magische behoefte.

3.
De ‘naveltjes problematiek’ van jonge meisjes op school zal worden ondervangen door het aanbrengen van een pleister met een muurbloem motief op genoemd lichaamsdeel. Met een magische ‘navelschrijver’ zal het woord ‘navel’ op die pleister worden gemonteerd, desnoods in Braille, om de aaibaarheidsfactor ook voor blinde goochelaars te verhogen. Bovendien mogen navelsinaasappels niet meer in de kantines van scholen worden aangeboden.

4.
Zandvormpjes moeten eerst onderworpen worden aan een multiculturele test; vormpjes met aanstoot gevende dieren (vegetarische konijnen en halal duiven) worden van het strand geweerd. Als de handhaving van deze maatregel hapert, wel, dan ‘zand erover’!

Wim van Dokkum