De Nederlandse Magische Unie heeft de Gouden Speld toegekend aan Wim Bos. De Gouden Speld is de hoogste onderscheiding in Nederland op het gebied van de goochelkunst. Wim Bos heeft daarmee een bijzondere erkenning gekregen van de Nederlandse goochelwereld voor zijn bijdrage aan de goochelkunst; een blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten in brede zin en het vele werk dat hij gedurende een groot aantal jaren heeft verricht ten dienste en ter promotie van de Nederlandse goochelkunst.

Met name door zijn bestuurlijke en organisatorische inbreng heeft hij er in sterke mate aan bijgedragen dat er zowel nationaal als internationaal waardering en erkenning is voor de hoge standaarden die de Nederlandse Magische Unie en de Nederlandse Goochelkunst kenmerken. Zijn grote betrokkenheid ten dienste van de goochelkunst blijkt daarnaast onder meer ook uit zijn inzet voor de ontwikkeling van de jeugd.

Met name genoemd werd zijn rol als mede-organisator van meerdere nationale congressen en internationale goochelcongressen (FISM 88 en FISM 2003), congressen waarover in het buitenland nog steeds met respect wordt gesproken. Verder als initiatiefnemer van het Close-Up concours voor Junioren in het Westen, als aanvulling op de Martin Tonelly wisseltrofee voor Toneeloptredens in het Noorden. (Deze twee wedstrijden werden later samengevoegd tot het huidige NK Goochelen voor Junioren (Juniorenconcours).)Ook was Wim mede-initiatiefnemer van de Jeugd-op-stap-weekenden die nog steeds jaarlijks met groot succes worden gehouden onder de naam NMU Jongerenweekend en jarenlang (mede)begeleider van de jeugdafdeling van de Magische Kring Amsterdam.Tenslotte was Wim gedurende 25 jaar zeer actief lid van het Algemeen Bestuur van de NMU, waarvan ongeveer 12 jaar als secretaris van het DB;

Zo hebben voor verschillende Nederlandse kampioenen goochelen, die ook internationaal de hoogste prijzen hebben behaald, onder meer het NMU Jongerenweekend en het Juniorenconcours in hun jeugdjaren een belangrijke rol gespeeld in hun ontwikkeling op het gebied van de goochelkunst.

Wim Bos, die op 27 mei tijdens het Dutch Festival of Magic 2017 in Hoofddorp verrast werd met deze bijzondere onderscheiding, heeft in een korte speech alle vrijwilligers, mede-bestuurders en mede-organisatoren, waarmee hij ooit heeft samengewerkt, bedankt. Hij voegde daaraan toe dat zonder al deze mensen er nooit een resultaat geboekt had kunnen worden en dat hij de Gouden Speld dan ook zeer graag ook namens al die mensen in ontvangst wilde nemen; eigenlijk namens alle mensen die zich vele jaren zich hebben ingezet voor de goochelkunst, zonder dat zijzelf misschien als goochelaar op de voorgrond traden.