Online wereld biedt voorlopig uitkomst!

Beste NMU-ers,
Ik ontkom er helaas niet aan. Het Corona-virus houdt ons in een stevige houtgreep! Wat zou ik het graag ergens anders over willen hebben, maar het is een niet te vermijden keiharde dagelijkse realiteit.

Waar we bang voor waren is voor velen onder ons bittere realiteit geworden. Agenda’s zijn leeg geraakt. Geen optredens meer, geen evenementen, geen nieuwe contracten en dus geen inkomsten meer. Niet alleen voor de komende paar weken of maanden, maar ook voor het najaar en zelfs volgend jaar zijn boekingen geschrapt, zo is mij verteld. In de wetenschap dat in een slecht draaiende economie een evenement als eerste wordt wegbezuinigd en er als laatste weer bijkomt in tijden van herstel, dan is het perspectief voor de professionele goochelaar onder ons niet echt hoopvol. Er is veel onzekerheid, stress, wisselende stemmingen en verdriet. Het is duidelijk dat er in deze tijd veel van de menselijke vermogens wordt gevraagd.

Wat is op dit moment in dit wereldbeeld dan ons perspectief? Als we Donald Trump en zijn experts moeten geloven is er voor het einde van dit jaar nog een vaccin tegen het Corona-virus! Luisteren we naar andere politici, virologen en experts, dan horen we een heel ander geluid. Die verklaren dat het nog minimaal anderhalf jaar zal duren voordat het Corona vaccin er is en gebruikt kan worden.

Tsja, zegt u het maar… Waar ligt de waarheid? Is het reëel om te denken dat we eind 2020 een vaccin hebben? Of is dit toch echt onrealistisch wishful thinking? Feit is dat we te weinig medische feiten bezitten om een verantwoorde inschatting te kunnen maken wanneer het virus de kop in gedrukt kan worden. Dit houdt in dat we zullen moeten accepteren dat onze leefomgeving nu een ‘afstand-samenleving’ is en voorlopig ook blijft! Ik schrijf hierbij wel bewust ‘voorlopig’. Ik ga niet mee met de gedachte dat de anderhalve metersamenleving het definitieve nieuwe normaal zal worden. De mens is immers van nature een sociaal wezen dat in de basis een behoefte heeft aan contact. Dat is al duizenden jaren zo en zal in de toekomst niet anders zijn. Het tijdelijk abnormaal dekt beter de lading dan het nieuwe normaal. Er is immers nog te veel onzeker om definitief invulling aan de toekomst te kunnen geven. Om nu dan ook al te moeten concluderen dat bijvoorbeeld het fysieke close up goochelen of een congresdag definitief is afgeschreven gaat me dan ook te ver.

Het Dagelijks Bestuur van de NMU beraadt zich momenteel hoe we in deze tijd van het tijdelijk abnormaal om moeten gaan met de verschillende NMU activiteiten. Daar waren we uiteraard al mee bezig, maar toch is alles weer in een ander perspectief komen te staan. Her-beraden dus. Hoe gaan we met de nieuwe Corona wetenschap om met de nationale kampioenschappen? Het Jeugdweekend? Fysieke samenkomsten als studiedagen en clubbijeenkomsten? Hoe moeten we ons als NMU positioneren in de online goochelwereld? FISM Rotterdam? Genoeg om onze gedachten weer over te laten gaan dus.

Ondertussen zijn er via de digitale snelweg al wel nieuwe NMU activiteiten opgezet. De eerste NMU Online show is geweest en is zeer goed ontvangen. De volgende staat in de planning. Tevens zijn er een tweetal lectures van William Houstoun (8 mei) en Timon Krause (15 mei) geagendeerd die u thuis online mee kunt maken. De online wereld biedt in ieder geval voor voorlopig uitkomst! Ik nodig u van harte uit om daar aan deel te nemen.
Past u vooral goed op u zelf?! Ik wens u alle goeds toe in deze moeilijke tijden.

Rene Laurant
President van de Nederlandse Magische Unie