Beste NMU-ers,
Als ik de media mag geloven dan is deze tijd de meest magische periode van het jaar. Om ons heen is dat goed te zien, want op vele plaatsen is onze habitat omgetoverd tot een oase van sfeerlicht in een nieuw gecreëerde magische wereld. Het zal bij velen ongetwijfeld leiden tot veel momenten van opperste verwondering. Voor ons als goochelaars zeer welkom, want het levert velen van ons extra magisch werk op in niet alledaagse omstandigheden. Ik hoop van harte dat dit ook voor u zo mag zijn.

Toch is deze periode niet voor een ieder van ons de meest prettige periode. In de zeer recente afgelopen weken zijn tot ons groot verdriet twee dierbare NMU-ers overleden en hebben we onverwachts afscheid moeten nemen van Peter Hanssen en Cor Leenen. Twee fijne mensen met een enorme passie en een grote staat van dienst voor de goochelkunst. Wat zullen zij worden gemist. Onze gedachten gaan in deze moeilijke tijd dan ook zeker uit naar de familie van Cor en Peter.

Voor uw nieuwe DB is het – sinds onze aanstelling in september – volle kracht vooruit met een uitgebreide agenda. Met de brainstormsessies achter ons moet er nu immers beleid gemaakt gaan worden. Hoe vullen we de komende NMU jaren in? Wat houden we vast? Wat gaan we vernieuwen? Ogenschijnlijk makkelijke vragen die zich niet zomaar laten beantwoorden. Achter de schermen zijn echter al behoorlijk wat gesprekken geweest om invulling te geven aan de ‘NMU-nieuwe stijl’. Laat ik u in deze alvast meenemen. Ik kan u zeggen dat er wordt gewerkt aan het vormen van een vast NMU-kernteam van vakmensen die gestructureerd een groep talenten zal gaan begeleiden naar FISM niveau. Een topteam van NMU coaches die op topniveau begeleiding biedt aan alle facetten van het maken van een internationale top-act. Verder zijn ondertussen ook de eerste initiatieven opgestart om de NMU-studiedagen weer nieuw leven in te blazen op een manier die past in de huidige tijd. In dit kader kan ik u alvast verklappen dat we in de zomer van 2020 een eerste studiedag zullen organiseren met als thema Fred Kaps. Ook met betrekking tot de Informagie, de website en de huisstijl van de NMU wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven. Als het juiste moment daar is, hoort u dat uiteraard zo spoedig mogelijk van ons. En het WK-FISM Rotterdam? Ook dat proces loopt door. We zijn nog steeds in gesprek met Ahoy en de gemeente Rotterdam om te bezien of het evenement haalbaar is. Daar worden zeker stappen in gemaakt, maar tot een definitief ja om een bidbook op te gaan stellen is het nog niet gekomen. Daarvoor moet nog heel wat spreekwoordelijk water door de Rotterdamse Maas. Ik houd u op de hoogte!

U merkt, er gebeurt op de achtergrond het een en ander. In de volgende Informagie hoop ik u meer te kunnen vertellen. Zet u ondertussen de datum van 19 april en 23 mei in uw agenda vast? Dan vinden in Meppel het NK junioren en de internationale strijd om de Hans Klok trophy plaats. Ik hoop van harte dat u daarbij aanwezig bent. Twee mooie NMU evenementen die uw bezoek zeker waard zijn. Voor nu wens ik u allen veel leesplezier aan deze Informagie en uiteraard een fijne kersttijd, een mooi uiteinde van 2019 en een bijzonder goed 2020!

René Laurant,
President van de Nederlandse Magische Unie