Het DB van de NMU heeft besloten de vergadering van de Algemeen Bestuur die was gepland op zaterdag 21 maart in Utrecht uit te stellen.
Het coronavirus krijgt Nederland meer en meer in zijn greep en naar het zich nu laat aanzien wordt de situatie in ons land ernstiger. Steeds meer bijeenkomsten worden afgezegd.
Het DB is daarom van opvatting dat het niet verstandig om as zaterdag uit alle delen van ons land naar Utrecht te reizen en als AB bijeen te komen .
Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing.

Op dit moment kan nog niet worden gezegd wanneer de AB vergadering wel zal plaats vinden. Zodra dat bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.