Donderdag 30 mei 2019 werd tijdens het ‘Dutch Festival of Magic’ de nieuwe NMU president gekozen.

Maak kennis met onze nieuwe president.


Hij schreef zelf de volgende tekst als aanbeveling voor zichzelf in aanloop naar de verkiezingen:

Berkel en Rodenrijs, 29 april 2019

Beste leden van het Algemeen Bestuur van de NMU,

Met volle overtuiging stel ik mij beschikbaar voor het presidentschap van de NMU en doe u bij deze
dan ook graag een korte uiteenzetting toekomen om mijn kandidaatstelling toe te lichten. Voordat ik
mij in dit schrijven tot u richt met betrekking tot de NMU eerst een beschrijving van mijn dagelijkse
werkzaamheden en karakteristieken en vervolgens mijn kijk op de toekomst van de NMU.

Een kleine 30 jaar ben ik nu werkzaam in het Rotterdamse onderwijs. Eerst 10 jaar in het Primair
Onderwijs en vervolgens tot op heden in het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam Zuid. Ik geef daar
les in het vmbo, havo en vwo als docent aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands. Verder ben ik
voor lange tijd werkzaam binnen de staf van de school geweest met coördinerende en
leidinggevende functies en ben de laatste vijf jaar aangesteld als supervisor van acht scholen in
Rotterdam Zuid e.o. met betrekking tot coaching van coaches, studenten, zittende collega’s en nieuw
aan te stellen collega’s. In de komende jaren zal ik ook werkzaam zijn aan de Hogeschool Rotterdam.
Ik ben vader van drie dochters ( 19, 21 en 23 jaar), woon gelukkig samen met Karin in Berkel en
Rodenrijs vlak onder de rook van mijn geboortestad Rotterdam. Sinds mijn zevende levensjaar ben ik
via mijn vader in de goochelwereld terecht gekomen en ben daar nooit meer uit weggegaan. Ik treed
regelmatig op, ben (bestuurs-) lid geweest van de IBM Fred Kaps Ring en ben op bestuurlijk niveau nu
alweer zes jaar actief voorzitter van de Magische Liga 52 Schakels Rotterdam. In die hoedanigheid
heb ik in 2017 het NMU Nieuwjaarstreffen georganiseerd en initieer regelmatig top-lectures van
Nederlandse en internationale goochelaars in Rotterdam.

Naast het goochelen liggen mijn verdere interesses in fotografie, binnenhuisarchitectuur, Rotterdam,
Kuifje, reizen, lezen en theater.

Karakteristieken die mij door anderen worden toebedeeld: sociaal en communicatief sterk,
analytisch, empathisch, initiatief nemend, objectief, kritisch, flexibel, tactisch, zelfstandig, sta open
voor positieve opbouwende kritiek, creatief in het zoeken van oplossingen, delegerend, doelgericht,
sterk in organiseren, trouw, kan goed luisteren, hartelijk, bindende factor.

Tot zover een korte beschrijving van mijn persoonlijke dagelijkse situatie. Voor nu wil ik mij graag tot
u richten met betrekking tot de NMU en mijn kandidaatstelling als voorzitter.

Oog voor het verleden, maar blik op de toekomst!

Ik ben een NMU-man en heb dat altijd uitgedragen in gesprekken met anderen en in mijn rol als
voorzitter van de 52 Schakels. De NMU heeft sinds haar bestaan enorm veel voor goochelend
Nederland en daarbuiten ( FISM -organisaties) betekend. Deze prachtige en rijke historie is
indrukwekkend en heeft symbool gestaan voor kwaliteit in organisaties en individuele goochelaars.
Het is zeer belangrijk dat er oog blijft voor dit historische besef. Echter, het gaat om de toekomst!
Hoe moet de NMU zich positioneren in de komende jaren? In een tijd van individualisering en een
snel veranderende samenleving, en daarmee óók in onze goochelwereld, moet de NMU er alles aan
doen om de Nederlandse goochelaars met elkaar te blijven verbinden. Kortom, waar komen de
accenten te liggen om een stevig fundament te houden onder de NMU en in welke richting moet de
NMU haar activiteiten zich gaan bewegen?

Betrokkenheid vergroten

Een belangrijke kernwaarde is betrokkenheid. Het is in de huidige tijd lastig om NMU-betrokkenen te
enthousiasmeren voor deelname aan verenigingen, wedstrijden, congressen, goocheldagen, lectures
etc. Het is dan ook zaak om nieuwe wegen te zoeken die de betrokkenheid vergoten. Een nieuwe
kritische blik naar de magische jaarkalender, het nóg meer ( financieel en praktisch) aantrekkelijk
maken om NMU verenigingslid te worden, een heldere en activerende communicatie naar de leden
toe bijvoorbeeld via een Informagie-nieuwsbrief, nieuwe wedstijdvormen die passen bij de huidige
tijd, het instellen van een keurmerk voor NMU goochelaars, het zijn zaken die wat mij betreft het
bespreken waard zijn en navolging verdienen. Het lijkt mij verstandig om hierbij ook zeker ruimte te
bieden aan de jongeren in de Nederlandse goochelwereld. Ik ben er van overtuigd dat er onder hen
zeker ideeën zullen zijn die de betrokkenheid naar de NMU en haar activiteiten zullen vergroten. Een
‘denktank’ in de komende tijd instellen kan hierbij absoluut een positieve bijdrage leveren.

NMU staat voor kwalitatief goed en verantwoord beleid

NMU-activiteiten, dagen of congressen moeten borg staan voor kwaliteit en dit dus ook altijd
uitstralen. De NMU is immers het officiële orgaan van goochelend Nederland. Dat wat van de hand
van de NMU komt is goed of beter dan dat. Een mooi voorbeeld is het Jeugdweekend. Een prachtig
initiatief dat past bij de NMU en nog lang voortgang verdient.
Het vlaggenschip van de NMU is het nationale congres met de nationale kampioenschappen. Met
trots kan er worden teruggekeken op de congressen van de laatste jaren. Echter, om ook in de
toekomst congressen te kunnen blijven organiseren, zal er financieel verantwoord beleid gevoerd
moeten worden. Kwalitatieve hoogstaande congressen in combinatie met financieel verantwoord
beleid moet dan ook samen gaan.

Hoger goochelniveau

Wat kan de NMU doen om de kwaliteit van de Nederlandse goochelaar te verhogen? De positie van
Nederland in de internationale goochelwereld is de laatste decennia veranderd. Zeker op close up
gebied speelt Nederland een minder grote rol. Landen als Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje
leveren veel topgoochelaars af. Wat kunnen wij van hen leren? Het lijkt me goed om binnen de NMU
actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om internationaal aan te haken. Talent is er! Hoe kan de
NMU zorgen voor verbinding en continuïteit in verbetering van het Nederlandse niveau? Het vormen
van een kernteam met kerntopcoaches is een idee om nader te bekijken evenals het invoeren van
een keurmerk voor goochelaars en het gerichter inzetten van coaching en opleidingsdagen. Kortom,
verbinding zoeken in kennis en talent.

In dit kader benoem ik ook graag de relatie met de FISM. De FISM en NMU horen bij elkaar. De
organisatie van een eventueel FISM-evenement in Nederland is een geweldig initiatief. Het motiveert
en stimuleert iedere Nederlandse goochelliefhebber en werkt kwaliteit verhogend. Ik ondersteun dit
initiatief dan ook van harte.

Bovenstaande punten zijn zaken waar gericht aan gewerkt moet worden. Hiermee is niet alles
benoemd. Er zijn zeker meer ideeën die navolging verdienen. Ik sta daar zeker voor open. Er is en
wordt veel fantastisch werk verzet door veel NMU-mensen en dat biedt veel perspectief tot verdere
ontwikkeling. Ik wil er graag aan bijdragen om bepaalde zaken te initiëren, enthousiasmeren en
stimuleren en daardoor de goochelkunst in Nederland te blijven voortstuwen en naar een hoger plan
te brengen. Maar, dit kan en wil ik niet alleen. Alleen in samenwerking met iedereen die de NMU een
warm hart toedraagt kunnen we bestaande successen voortzetten en nieuwe wegen inslaan. Het is
dan ook erg fijn om te weten dat mijn kandidatuur unaniem wordt ondersteund door de leden van
mijn vereniging de Magische Liga 52 Schakels. Ik hoop van harte dat ik ook op uw steun en
vertrouwen mag rekenen bij mijn kandidaatstelling voor het voorzitterschap van de NMU.

Met vriendelijke groet,
René Schreurs

René, namens de redactie wensen we je veel succes en plezier bij het trekken van deze kar.