Een aanbod voor bij de nmu aangesloten clubs

Vijf jaar geleden kregen alle abonnees bij het Vakblad voor de Goochelkunst Informagie separaat een acht pagina’s omvattend katern aangeboden met louter goocheltrucs en routines.
Dit was een cadeautje van de NMU aan haar leden ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van onze nationale goochelorganisatie. Veel auteurs, waaronder een groot aantal prominente goochelaars, leverden ten behoeve van deze katernen een bijdrage. Rob Ziekman voerde de redactie en, in lijn van de naam van het vakblad (‘Informagie’) werden deze katernen Infor…Magisch genoemd.

De respons op Infor…Magisch was omvangrijk en bovenal positief. Dermate positief zelfs, dat besloten werd dit truckatern structureel te maken, in het vervolg echter niet meer als een apart katern, maar als insert in het midden van het vakblad zodat het, indien gewenst, eruit gehaald kon worden. Tot en met de 26e jaargang van Informagie is Infor…Magisch blijven verschijnen en zijn in totaal meer dan honderdtwintig (!) trucs en routines van zeer uiteenlopende aard en in diverse categorieën (stand-up, close-up, kids-magic, mentaal en meer) beschreven, zonder uitzondering allemaal rijk geïllustreerd met prachtige foto’s van Cor Leenen.

Van de Amerikaanse goochelaar, auteur en publicist Richard Kaufman is de uitspraak: ‘De beste manier om je trucs geheim te houden is ze te publiceren’. Met dit gezegde in het achterhoofd biedt Infor…Magisch redacteur Rob Ziekman alle bij de NMU aangesloten clubs vanaf september aanstaande een presentatie aan van ongeveer tweemaal drie kwartier, waar een selectie van de mooiste, verrassendste en vaak ‘commerciële’ effecten uit vijf jaar Infor…Magisch worden vertoond. Bij elk effect wordt aandacht besteed aan belangrijke ins-and-outs en finesses, en aan het eind van de avond krijgen alle clubleden een overzicht op papier van alle vertoonde routines met een korte duiding van die routines én een verwijzing naar de Informagie-editie waar de gedetailleerde beschrijving met illustraties te vinden is.

De ervaring leert, dat het zien van een effect dat is beschreven vaak een eye-opener is, een aha-erlebnis teweeg brengt en dat dan vaak wordt gereageerd met ‘Oh, ik heb me niet gerealiseerd dat dit zo goed is’.

Heel belangrijk (en een verademing in deze tijd): De presentatie Infor-Magisch is géén verkoop-lecture! Er wordt dus geen handelswaar aangeboden, het enige wat alle clubleden krijgen is bovengenoemd overzicht en dat is gratis!

De Infor…Magisch presentatie biedt een schatkamer aan mooie en bruikbare effecten en na afloop zult u dan ook met zekerheid teruggrijpen naar de jaargangen 2011 t/m 2015 van Informagie om trucs, die uw interesse hebben, nog eens nader te bestuderen en in te oefenen.

Heeft uw club belangstelling? Neem dan voor meer informatie contact op met:
Rob Ziekman
telefoon: 0485-314913 of 06-34844823
email: r.ziekman@tiscali.nl