Voor de tweede kamer verkiezingen heeft zich ook de Partij voor de Magie gemeld.

We hadden een gesprek met de voorzitter, de heer L. Eek, Louis voor ingewijden, over het beleid, de verkiezingsbeloften en de activiteiten in de komende weken.

“Wat zijn uw hoofdpunten?” wilden we weten. “Wel, we zetten hoog in met het streven naar 10 zetels en we willen ook de Minister President leveren. Ons beleid is er op gericht dat er minder vrouwen worden doorgezaagd en ook de zweeftijd willen we omlaag brengen. Ten aanzien van ons buitenland beleid willen we dat men de vrijheid moet hebben konijnen en duiven ook bij Alibaba in China aan te schaffen, desnoods in Rusland, als dat niet onder de economische sancties valt”.

“Wat is uw programma voor de Zorg in Nederland?” “We vinden dat doorgezaagde weesmeisjes in het basispakket moeten komen en dat goochelaars die moeite hebben met manipulatie gratis fysiotherapie moeten kunnen krijgen met aangepaste duimspitsen indien de duimen door teveel eten obees zijn geworden. We mikken ook op betaalbare hokken voor konijnen met uitloopmogelijkheden en de duiven worden opgeleid in stiltecentra teneinde goed getraind te zijn in het zich koest houden in de diverse pannen en servantes”. De heer Eek bleek uitstekend op de hoogte van de brandende magische vragen.

“En wat te doen met konijnen en duiven met te weinig zelfvertrouwen?”

“In ons partijprogramma is ruimte voor een coalitie met Magic Care indien wij voldoende zetels krijgen. Voor meer macht zullen we gezamenlijk voorzitter Marlies inzetten en desnoods ballen van papier over de hoofden van de oppositie gooien. U merkt het al, we gaan vooral voor succes voor kwetsbare dieren, die met aangepaste vingerhoedjes dieren van een onbekend merk kunnen betoveren”.

De heer Eek wist duidelijk waarover hij het had.

“Heeft u ook een visie over de magische veiligheid?” “Welzeker, deze staat bij ons hoog in het vaandel. Zo stellen wij voor om de duivenpannen te voorzien van camera’s zodat bij gebruik door terroristen duidelijk is wie het flash papier heeft aangestoken. Overigens zal het NMU politie corps worden uitgebreid met goochelaars met speciale opsporingsbevoegdheid voor alternatieve magiërs die vals schudden en konijnen houden waarvan de uiterste gebruikers datum al lang is overschreden”. Ik stond versteld van de visie van de voorman van de PvdM.

“Het is goed te weten dat onze partij zich ook hard maakt voor duurzaam goochelen”, vulde de heer Eek aan. “Om bomen te sparen zullen speelkaarten in een kleiner formaat worden gedrukt, desnoods zonder jokers. We propageren ook een nieuw leven voor gebruikt touw, dat slechts één maal is doorgeknipt; kringloopwinkels krijgen hiertoe extra subsidie”. Het was verbazingwekkend te horen met wat voor breed inzicht de partijleider zijn plannen ontvouwde.

“Hoe is uw PR geregeld”, wilde ik nog weten. “We zitten de komende weken in alle praatprogramma’s en gaan in debat met de gevestigde partijen, maar deze interpreteren onze visie vaak op de verkeerde manier. De uitspraak van Wilders ‘eigen konijnen eerst’ onderschrijven we niet en de plannen van de verzekeraars om het eigen risico in de zorg te verhogen zal voor illusionisten, die zagen en doorboren, niet acceptabel zijn”.

Ik wist genoeg en reed gerust terug naar huis om mijn speelkaarten te halveren en de jokers eruit te halen. ‘Eigen speelkaarten eerst’ vond ik eigenlijk best wel een aardige slogan en ik zou ook gaan oefenen met papieren ballen over het hoofd van mijn echtgenoot te gooien.

Wim van Dokkum