Het animo om deel te nemen aan het EK/FISM 2017 in Blackpool is groot. Op 25 juni dit jaar werden in Meppel tijdens het Dutch Festival of Magic, tevens NK (en officiële voorronde), reeds NMU-acts geselecteerd om Nederland (de NMU) tijdens dit EK te vertegenwoordigen.

De NMU heeft door de EEB/FISM drie ‘zekere’ wedstrijdplaatsen voor toneelacts en één ‘zekere’ plaats voor een close-up act toegewezen gekregen. Reserveplaatsen kunnen worden benut als de FISM hiervoor ruimte biedt. Dit wordt ná de sluitingsdatum voor het inschrijven voor het EK door de EEB/FISM bekend gesteld. Die ruimte ontstaat als andere landen niet al hun wedstrijdplaatsen benutten. Het EK 2017 bestaat uit maximaal 61 toneelacts en 30 close-up acts uit heel Europa. Reservekandidaten moeten zich wel vóór die tijd aanmelden bij de organisatie in Blackpool met de handtekening van de president van de NMU.

De toewijzing van het aantal wedstrijdplaatsen is op basis van het ledental van een land. Een land met veel leden heeft recht op meer wedstrijdplaatsen. De toewijzing van het minimale aantal wedstrijdplaatsen van een land geschiedt op basis van het door het EEDB/FISM uitgevaardigde ‘Contest Allocation System’(CAS).

De door de NMU opgestelde ‘vastgestelde NMU FISM EK/WK-lijst’ ziet er (per half september 2016) als volgt uit:

CLOSE-UP (De NMU heeft 1 ‘zekere’ wedstrijdplaats)
1. Barry van der Schatte Olivier

Reserve in volgorde voor close-up:
– Michael van Straelen
– Lodewijk de Widt

TONEEL (De NMU heeft recht op 3 ‘zekere’ plaatsen)
1. Manro
2. Timon Krause
vacant

Op 3 oktober 2016 zal in het MAC de extra voorronde voor deze vacante toneelplaats worden gehouden. Momenteel heeft zich daar reeds voor aangemeld: Niek Takens.

Aanmeldingen voor voorrondes geschieden volgens de NMU regelgeving.

Dagelijks Bestuur Stichting NMU