Magic Time…

“Beste mensen, mag ik uw aandacht voor de goochelaar! En, oh ja, het buffet is hierbij geopend!”

….en weg was mijn hongerige publiek! Je hebt het verloop van het programma helaas niet altijd in de hand, dus zorg ervoor dat je van te voren de regie houdt! Als door bepaalde omstandigheden de kwaliteit van ons optreden naar beneden gaat, dan zal niemand in het publiek denken: “Nou, die goochelaar had het ook wel moeilijk in deze situatie!” Nee, in de praktijk denken mensen niet zo en ze zullen jou als artiest er op aan kijken dat jouw optreden van mindere kwaliteit was. Daarom moet jij als artiest ervoor zorgen dat je de beste omstandigheden creëert die nodig zijn voor je optreden.

Regie houden begint met duidelijke afspraken maken met je opdrachtgever. Door mijn ervaring ben ik er achter gekomen dat een opdrachtgever echt niet door heeft hoe belangrijk de setting is voor een podiumshow. Boekers denken vaak: “We hebben iemand met een act. Die zetten we voor de groep neer en die doet gewoon zijn ding.” In de praktijk werkt dit niet zo.

Het is dus erg belangrijk dat jij als goochelaar van te voren je opdrachtgever goed informeert en hem ervan overtuigt wat de voordelen zijn van een bepaalde setting. Dit betekent ook dat je soms in een verkoopgesprek afraadt om een podiumshow te boeken, omdat je als goochelaar weet dat de show niet geschikt is voor de setting waarvoor je wordt gevraagd.

Gisteren had ik een optreden voor een klant die mij al eens eerder had geboekt. Ik had duidelijke afspraken gemaakt over de setting. Ik had een speelvlak in maten doorgegeven en aangegeven dat het publiek tijdens mijn show voor het speelvlak zou zitten in carré-setting.

Ik kwam gisteren op de locatie en er stonden allemaal statafels voor het speelvlak. Daarachter stonden tafels met stoelen waar mensen gingen zitten. Ik sprak de opdrachtgever hier op aan. Zijn antwoord was : “Als ik je straks in het programma aankondig, dan vraag ik iedereen om te gaan staan.” Ik vertelde hem dat dit niet onze afspraak was en dat als er 130 mensen staan, niet iedereen mij kan zien als ik op een vlakke vloer sta op te treden. “Daar kan ik nu niets meer aandoen”, was het antwoord en we moesten er samen het beste van maken.

Mijn optreden begon en er werd door de mensen die achter in de zaal stonden gewoon doorgepraat. Dit lag mijns inziens niet aan mijn show of aan onwil of aan desinteresse bij het publiek. Volgens mij heeft dit puur te maken gehad met de juiste setting: ze konden mijn optreden gewoonweg niet zien.

Wat doe je dan in zo`n situatie? Op de locatie werd ik geconfronteerd met het feit dat de afspraken niet zijn nagekomen. Dus aan mij de beslissing: ga ik op mijn strepen staan en eis ik dat er stoelen worden neergezet of anders treed ik niet op? Of ga ik mee met de opdrachtgever in de situatie zoals die is? Een moeilijke beslissing op locatie onder tijdsdruk.

Gisteren ben ik meegegaan in de situatie zoals die was en was dit een verkeerde beslissing? Het optreden was niet goed omdat er niet de volle aandacht voor was. Ik ben in een valkuil gelopen die ik o zo goed ken, alleen om een opdrachtgever te pleasen, maar uiteindelijk heb ik mijzelf daarbij te kort gedaan.

Had ik van te voren mijn setting, die contractueel was vastgelegd, moeten eisen? Wat is wijsheid in dit geval? Eén ding weet ik zeker: ik ga in de toekomst van te voren nog duidelijker communiceren naar mijn klant, zodat de kans op een mindere setting verkleind wordt, want voor mij is duidelijk geworden dat er bij een mindere setting alleen maar verliezers zijn. Zowel de artiest, de opdrachtgever en het publiek verliest hier omdat de act niet zo uitpakt zoals hij is bedoeld.

Mitch Durbank
www.mitchdurbank.nl