Regelmatig is Magic Care in de Informagie belicht. Nu we de mogelijkheid hebben om op meer frequente basis over ons werk voor kwetsbare kinderen te vertellen is het goed om anno november 2016 te laten horen hoe ver wij zijn.
Enkele feiten:
– Magic Care heeft momenteel ruim 30 goochelaars.

– We opereren onder andere in ziekenhuizen (niet letterlijk natuurlijk!), voor groepen kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking en in Villa Pardoes (bij de Efteling).

– Hoofddoel is nog steeds om door middel van het aanleren van (eenvoudige) goocheltrucs het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen te vergroten.

– Het gaat hierbij niet zozeer om de kinderen technisch goocheltrucs te leren, maar veel meer om de presentatie, het leren staan als artiest, het durven presenteren voor groepen en elkaar positieve ‘feed back’ geven.

– Wij werken onder meer voor kinderen met brandwonden (Stichting Kind en Brandwond), kinderen met te weinig zelfvertrouwen (die gepest worden op school, Stichting De Ster), kinderen uit achterstandwijken in de grote steden (Stichting Playing for Success), jonge mantelzorgers en kinderen in asielzoekers centra.

– Wat ziekenhuizen betreft zijn wij actief in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Amstelveen en Leiden. In de nabije toekomst ook in Zwolle.

– Om de Magic Care goochelaars nog beter toe te rusten worden (interne) trainingsbijeenkomsten georganiseerd met sprekers over hoe bijvoorbeeld kinderen in ziekenhuizen het best te benaderen zijn, hoe je omgaat met kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking en wat de specifieke ‘eisen’ zijn als je met autistische kinderen werkt.

– Via Igor de Kort en Ary Stapper zijn we ook actief in Brazilië om in weeshuizen een aangepast goochelprogramma te bieden.

– Op onze website (www.magiccare.nl) is al veel informatie te vinden en kunt u de kleurrijke en leuk geïllustreerde jaarverslagen downloaden. We hebben ook een speciale kindersite, waar alleen ‘onze’ kinderen toegang tot hebben en filmpjes met de geleerde trucs kunnen downloaden, ook hier met speciale aandacht voor het presenteren.

– Gelukkig weten we ons gesteund door vele sponsors. Het grootste deel van de donaties wordt direct of indirect besteed aan de Magic Care kinderen. En ons salaris? Wel, de lach op het gezicht van de kinderen, niet in geld uit te drukken natuurlijk.

We zullen u in de komende tijd informeren over specifieke onderdelen van ons werk, de professionalisering, de educatieve elementen en de resultaten die wij met onze aanpak behaalden.

Wim van Dokkum

Secretaris Magic Care
Wim@magiccare.nl

De foto geeft een kenmerkend beeld op welke wijze we in ziekenhuizen kinderen benaderen.