Sinds enkele weken is het jaarverslag over 2019 verschenen. U kunt dit op onze website (www.magiccare.nl) downloaden. Voor de Informagie heb ik een korte samenvatting (is geloof ik ‘een witte schimmel’) gemaakt. Voor de leesbaarheid zal ik deze puntsgewijs weergeven.

  • Zoals bekend streeft Magic Care (we hebben al ruim 40 goochelaars) naar het vergroten van het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen door hen eenvoudige goocheltrucs te leren, met speciale aandacht voor de presentatie.
  • Er staan twee rode draden in het jaarverslag centraal: door middel van vooral foto’s een goed beeld te geven van wat goochelen voor ‘onze’ kinderen betekent en daarnaast aandacht voor de toenemende professionaliteit van de stichting.
  • Het blijkt dat niet alleen de kinderen (groepen, in ziekenhuizen en bij Villa Pardoes) genieten van datgene wat onze Magic Care goochelaars teweeg brengen, maar dat ook de ouders met volle teugen hiervan genieten. Het motto is dan ook ‘een blij kind betekent ook blije ouders’.
  • De professionaliteit blijkt uit de (interne) trainingen die nieuwe goochelaars ondergaan voordat ze als Magic Care goochelaar aan de slag gaan; een belangrijk uitgangspunt is dat niet de goochelaar centraal staat, maar het kwetsbare kind. Op een van onze congressen stond ‘faalangst’ centraal, want bij het aanleren van de trucs gaat het wel eens mis. Hiertoe hadden we Niels Duinker uitgenodigd, die ons liet jongleren met ballen; wel dat ging bij ons natuurlijk niet van een leien dakje.
  • Het geheim van Magic Care heeft voornamelijk te maken met de persoonlijke aandacht die onze goochelaars hebben voor de kinderen en een positieve feed-back bij het leren en presenteren is hierbij erg belangrijk.
  • Gelukkig komen er donaties binnen – want alle kinderen krijgen bijvoorbeeld de trucs die zij leren cadeau- en de goochelaars ontvangen alleen de reiskosten vergoed.
  • Marlies Greve heeft een voortreffelijk methodiek boek geschreven met een handleiding voor de praktijk als basis; in het jaarverslag hiervoor aandacht.
  • We laten elke keer een van onze goochelaars aan het woord over hoe zij Magic Care beleven; dit keer is dit Janse Heijn. Ook uitspraken van de leiding van de organisaties waarvoor wij voor de kinderen optreden geven aan hoe onze werkwijze wordt gewaardeerd.

Zie voor details het jaarverslag zelf.

Wim van Dokkum
Secretaris Magic Care

w.dokkum@planet.nl