Goochelclub Rotterdam, aangesloten bij de NMU, heeft een leuke groep van ongeveer 13 junioren die maandelijks bijeenkomen op de club. Jongens maar ook een aantal meisjes. Toen kwam corona…. Ja en hoe hou je dan contact met de groep. Jannes de Goochelaar, een van de begeleiders van de junioren, kwam al in een vroeg stadium met het idee van een zoomverbinding. De junioren waren heel enthousiast en daarom stelde we voor om het iedere week te houden. Dat was geweldig. We beginnen altijd met een rondje algemeen wat ze gedaan hebben en welke trucs ze hebben geoefend. Daarna beginnen we met een thema. We hebben ook een lesprogramma met veel onderdelen zoals diverse grepen met munten, touw routines, presentatie, kaartengrepen, apparaten enz. Als de junioren het goed beheersen dan laten ze het een keer aan ons zien en als het goed genoeg is maken we een aantekening in een mooi boekje. Bij een juniorkamp of andere gelegenheid zouden ze het NMU-diploma kunnen halen.

Om eens wat anders erbij te hebben zijn we op het idee gekomen van een doorgeeftruc die al in meerdere versies op internet rondgingen. De junioren waren gelijk enthousiast. Na een beginnetje vroegen we de junioren wie ermee verder wilde gaan. Soms moesten we wat corrigeren en dan kon de volgende weer verder. Ze hebben zelf de trucs erbij verzonnen en de begeleiders hebben daar heel weinig aan gedaan. Leuk als ze zo creatief zijn. Natuurlijk zitten er nog “schoonheidsfoutjes” in maar dat kan een mooie gelegenheid zijn om dat nog eens te bespreken en daar kunnen ze hun voordeel weer mee doen. We kregen van vele kanten complimenten voor wat de junioren hebben gemaakt.

Nu de scholen weer zijn begonnen, hebben we in overleg met de junioren afgesproken om weer naar 2 x per maand ZOOM-avond te gaan. En mochten we weer een echte clubavond kunnen houden dan gaan we toch kijken of er ook eenmaal per maand een ZOOM-avond te houden. Hopelijk kunnen we na de zomer en misschien al eerder weer echt bij elkaar komen want dat is toch beter en leuker dan zoom.

Dick van der Zwan