Goochel streetview

Google of goochel? Vraag het de jeugd niet op te schrijven, want er ontstaat onmiddellijk verwarring. Hopelijk is deze column duidelijk. Het hoofdthema is goochelen op straat ( streetview!). Ik hoop dan ook dat deze goochelvorm flink gepromoot gaat worden, zodat er steeds meer- en betere straatgoochelaars in Nederland te zien zijn.

Maar wat is nu eigenlijk ‘straatgoochelen’? Is dat hetzelfde als ‘streetmagic’ op tv? Nee dus. David Blaine uit Amerika was de eerste close up goochelaar die zijn trucs met een eigen productieteam verkocht heeft aan een Amerikaans televisiestation. En zoals gebruikelijk volgen er dan in verschillende landen andere goochelaars, die op dit patroon doorborduren. Naar mijn bescheiden mening zijn dit eigenlijk promo filmpjes voor een goochelaar en heeft het niets, maar dan ook niets te maken met het straatgoochelen zoals ik dat bedoel.

Straatgoochelen heeft een rijke historie vanuit de prehistorie, de Romeinen, de Middeleeuwen, de 18 e eeuw tot aan heden. Hier gingen goochelaars de straat op om grote groepen mensen te vermaken, die in een wijde kring om de goochelaar heen stonden. Je zou het kunnen vergelijken met de klasse ‘salonmagie’, die helaas is afgeschaft. Kenmerkend voor straatgoochelen is dus kringvorming en veel toeschouwers tussen de 20 en 100 of meer! Al naar gelang de omstandigheden en de klasse van de straatgoochelaar. Het is dan ook deze groep en deze vorm die we onder de aandacht gaan brengen met interviews,filmpjes, tips en trucs. Ik hoop dan ook in de volgende columns veel straatdeskundigen aan het woord te laten.

John Anders