Rob Lucas, grafisch vormgever en fotograaf

Op 17 januari is Rob Lucas overleden. Rob was gedurende 15 jaar als grafisch vormgever betrokken bij Informagie. De commissie ‘Bruisend naar 2000’ had in haar plannen voorzien in een upgrade van Informagie en vanaf jaargang 12 verscheen Informagie in een nieuw jasje dat door Rob was ontworpen. Maar liefst 15 jaar heeft hij het volgehouden, tot het moment dat Informagie digitaal ging.

Naast Informagie tekende Rob ook voor de uitvoering van het losbladige NMU jubileumboekje in 2000 en de grafische vormgeving van het Fism 2003 in Den Haag. Van programmaboek tot het ontwerp van kleding. We herinneren ons nog de tulp op de goochelstok die in vrijwel iedere uiting terug kwam.

Naast Informagie was Rob Lucas verantwoordelijk voor de uitgave van meer dan 30 fotoboeken. Boeken waarvan de opbrengst vrijwel altijd naar een goed doel ging. Rob is 69 jaar geworden en laat een partner en 2 kinderen na.
Met het overlijden van Rob verliezen we een goede vriend. We wensen zijn partner en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.