Namens de NBG ontvingen we afgelopen weekend het droevige bericht dat op 4 januari jongstleden Jan de Jong op 88-jarige leeftijd was overleden. Jan was 50 jaar lid van de NBG en heeft in deze periode diverse bestuursfuncties vervuld als penningmeester en voorzitter.
Als erelid bezocht hij tot op hoge leeftijd met veel plezier de NBG. Twee jaar geleden kon Jan door zijn gezondheid de clubavonden helaas niet meer bezoeken. Jan trad veelvuldig op voor kinderen en bejaarden onder de artiestennaam Jantino. Hij is vooral bekend geworden door het vervaardigen van perspex micro trucs. Deze maakte hij in opdracht voor veel bekende internationale goochelaars. Veel van zijn vervaardigde trucs zijn echte collector items geworden.

Op 9 januari heeft in Hoofddorp de afscheidsdienst plaatsgevonden met daarop aansluitend de crematie. Jan zal bij ons altijd in herinnering blijven. In onderstaand filmpje zien we Jan zelfgemaakte trucs demonstreren.