Op 9 augustus jl. is Eugene Burger in zijn geliefde Chicago overleden. Vermoedelijk had u dit al via de digitale tam-tam meegekregen, maar de Informagie redactie is van mening dat zij bij het overlijden van deze unieke goochelaar toch apart nog even stil moet staan.

Een bijzondere verschijning met zijn grote baard, kalende hoofd en sonore stemgeluid. Altijd minzaam en beminnelijk in de omgang en bereid om zijn kennis en inzichten met een ieder te delen. Hij schreef meerdere boeken (zie onder) over de goochelkunst en was een veelgevraagd lecturer op goochelcongressen, wereldwijd.

Zo was hij in 2000 te zien op het congres Mirakels Amsterdam dat Mysterium organiseerde. Na zijn aankomst bracht ik hem naar zijn hotel en het eerste wat hij mij vroeg waren de richtingaanwijzingen naar The Bulldog, een coffeeshop op het Leidscheplein waarvan de faam klaarblijkelijk zelfs tot Chicago reikte.

In 1985 en 1986 werd hij verkozen tot Lecturer of the Year door the Academy of Magical Arts en in 1996 en 1997 tot Close-up Magician of the Year.

Samen met Jeff McBride gaf hij leiding aan de Magic and Mystery School.

Zijn voornaamste motto was: “De ware geheimen van de goochelkunst komen er op neer om effecten die je al kent te maken tot magische en entertaining ervaringen voor jouw publiek”.
Wat ik me verder van hem herinner is een uitspraak als: “Als je zelf bij alles wat jij doet of laat zien doet alsof het allemaal niet heel erg belangrijk is, waarom zou het publiek dan daarin geïnteresseerd moeten zijn?”

Het meeste van zijn werk draait om cartomagie, maar The Gypsy Thread was ook een effect dat hij iedere keer graag weer vertoonde (en uiteraard op een hele goede manier).
De laatste jaren was hij nog steeds veelvuldig te zien op verschillende congressen, maar meer als eregast en minder als Lecturer. Wat hij te zeggen had had hij al neergeschreven, meermalen verteld of gaf hij door via de Magic and Mystery School.

Eugene was een unieke verschijning, die je niet snel zou vergeten. Een uiterst aimabel man, die heel veel aan de goochelkunst heeft bijgedragen. We zullen hem zeer missen, maar in zijn oeuvre leeft hij voor ons gelukkig voort.

Gandalf

• The Craft of Magic and Other Writings (1984)
• Spirit Theater (1985), Kaufman and Greenberg)
• The Performance of Close-Up Magic (1987), Kaufman and Greenberg)
• The Experience of Magic (1989), Kaufman and Greenberg)
• Strange Ceremonies (1991), Kaufman and Greenberg)
• Rediscoveries: New Ways of Framing Old Favorites (1994)
• Magic and Meaning (with Robert Neale – 1995)
• Growing in the Art of Magic (1996)
• Mastering the Art of Magic (2000), Kaufman and Company)
• Mystery School (with Jeff McBride – 2003)