Twee spelden werden er tijdens het Dutch Magic Festival uitgereikt.
De eerste werd door Jasper uitgereikt aan Ted Winkel, de tweede door de kersverse president René Laurent aan Scott en Muriel.

Buiten dat niemand verbaasd zal zijn over de toekenning van de speld aan bovenstaande goochelaars, is het natuurlijk interessant om te weten wat de commissie van aanbeveling precies als redenen aangeeft om Ted, Scott en Muriel de speld toe te kennen.

Ted Winkel

Ted heeft vele tientallen jaren bijgedragen aan het verhogen van het niveau van de Nederlandse goochelkunst.
Jarenlang was hij actief als bestuurder van de stichting NMU. Vele malen maakte hij deel uit van nationale en internationale jury’s.
Ted trad op in TV shows en was actief in het verenigingsleven. Onder meer als voorzitter van ‘Zwarte Muze’ en ‘Hands Down’.
Hij was zelf een actief beoefenaar van de goochelkunst en behaalde al in 1957 een eerste prijs in de moeilijke categorie manipulatie en later ook prijzen in de categorieën cartomagie en algemeen goochelen.
Naast zijn werk is Ted altijd een vraagbaak geweest voor allen die van zijn ongekend grote kennis op dit gebied gebruik wilden maken.

Scott en Muriel

Scott en Muriel hebben sinds het behalen van de FISM Grand Prix in 2000 in binnen en buitenland de Nederlandse goochelkunst met hart en ziel gepromoot.
Ze behaalden vele prijzen, waarvan de ‘Pink Clown Award’ in 2017 niet onvermeld mag blijven.
Scott en Muriel ontwikkelen en bouwen hun shows zelf. Ze hebben een geheel eigen komische stijl, die uniek genoemd mag worden. De lach en de magie is hun handelsmerk waarmee ze in een groot deel van Europa en daarbuiten hebben opgetreden. Verder hebben zij bijgedragen aan het verhogen van het niveau van de goochelkunst en zijn ze ware ambassadeurs van de magie.