EXPERIENCING THE IMPOSSIBLE

The science of Magic, geschreven door Gustav Kuhn

Een goochelaar die – vanwege zijn fascinatie met goochelen – vervolgens afgestudeerd en gepromoveerd is in de psychologie. Niet geheel vreemd en nader bepaald: de psychologie van het goochelen.
Dit is een wetenschappelijke studie naar de vele aspecten van de goochelkunst, alles bezien, bestudeerd en geanalyseerd vanuit psychologisch perspectief.
Het boek beslaat een zeer breed scala aan “goochelgebieden”.
Waarom is de mensheid vanaf het begin van haar bestaan gefascineerd door “magie”, in welke (verschijnings)vormen, wat gebeurt er in ons hoofd wanneer wij het onmogelijke aanschouwen? Welke psychologische verklaringen liggen er ten grondslag aan afleiding (misdirection), waarom geloven we of willen we in magie geloven.
Omdat de “magie” uiteindelijk in ons hoofd plaatsvindt: wat is de rol van ons geheugen, van onze waarneming en registratie? Deze laatste is veel gebrekkiger dan we zelf zouden willen toegeven.
Valt hypnose onder “magie”, werkt het en zo ja: hoe en waarom?
De grondvraag en het vertrekpunt van de schrijver is gelegen in de vraag: hoe kan de psychologie bijdragen in het “verder verheffen” van de goochelkunst.
Daartoe zijn er vele wetenschappelijke studies onderzocht en zijn er vele laboratorium proeven gedaan. Opvallenderwijs zijn vele van de onderzochte studies van recente datum.
Mogelijkerwijs heeft de Psychologie het goochelvakgebied vrij laat ontdekt als serieus onderwerp van nader onderzoek, maar het kan ook zijn dat de technische onderzoekstechnieken recentelijk sterk verbeterd zijn waardoor dit onderzoek toegankelijker geworden is. Denk dan bijvoorbeeld aan camera’s gekoppeld aan een computer die de meest miniscule oogbewegingen kunnen registreren. Op basis van deze uitkomsten kan er veel gerichter geanalyseerd worden.
Tot slot zou het ook zo kunnen zijn dat de recente verhoogde aandacht voor ons brein hierin een rol gespeeld heeft. Wij zijn ons brein, De vrije wil bestaat niet en de mindfullness rage, de snel gegroeide populariteit van yoga etc.

Deze studie is zeer grondig en wetenschappelijk zeer zuiver uitgevoerd. Vandaar het zeer grote aantal voetnoten en verwijzingen. Ook wordt er een aantal volksvooroordlen onderuit gehaald op basis van validatie onderzoek.

U zult er geen nieuwe effecten uit halen en dit boek leest niet als een spannend jongensboek. Het is bij tijd en wijle technisch-wetenschappelijk van aard maar blijft in alle hoofdstukken zeer leesbaar en begrijpelijk.

De schrijver is als de lecturer aan de Faculteit der Psychologie van de Goldsmith Universiteit in London verbonden.

Niet lang geleden heeft de FISM organisatie haar steun en medewerking toegezegd aan een recent initiatief onder de naam SOMA (niet te verwarren met onze Hongaarse wereldkampioen).
SOMA staat voor Science of Magic Association en organiseert 1 of 2 keer per jaar een wetenschappelijk congres.
Juan Tamariz, Joshua Jay en vele anderen hebben daar eerder enthousiast aan meegewerkt.
De goochelkunst kan hier alleen maar beter van worden.

Gandalf