Als ik praat met goochelaars die als primair gereedschap kaarten gebruiken hoor ik vaak één thema terug komen en dat is “Nee ik leer geen gambling moves of trucs waar je een tafel voor nodig hebt, want ik doe alleen maar walk-around magic”.

Toen ik dit voor het eerst hoorde dacht ik: “Oké goed punt” maar sinds ik er uitein-delijke meer over ben gaan nadenken begon ik mij te realiseren dat mensen waar-schijnlijk niet eens de kracht weten van het leren van gambling moves voor walk-around maar ook voor parlour magic. Want ja, wat heb je nou aan: Second deals, bottom deals, riffle stacking en het leren van gambling moves bij walk-around en parlour magic?

Het leren van gambling moves

Voor dat we gaan kijken wat je nu hebt aan het leren van deze technieken voor de andere goochelstijlen, moeten we begrijpen waar deze technieken vandaan ko-men. Gambling technieken komen oorspronkelijk uit de gokwereld en werden ge-bruikt voor het valsspelen in poker, blackjack en andere gokspellen.

Deze technieken werden dus gebruikt om een oneerlijke voorsprong te krijgen op je tegenstander. Dit hield dus in dat deze technieken niet als zodanig gewaardeerd werden in het spel. Het goed en onzichtbaar gebruiken van een dergelijke techniek kon als resultaat hebben dat iemand veel geld won. Terwijl het verkeerd gebruiken van de techniek in de ergste situatie kon leiden tot een kogel door het hoofd van de valsspeler. Deze technieken zijn dus gemaakt om zo onzichtbaar mogelijk te zijn, zodat het laatste voorbeeld bijna niet zou voorkomen.

Iets dat vaak gezegd word in de goochelwereld is: “Be natural”. Dit betekent dat iemand zijn handelingen op natuurlijk wijze moet uitvoeren en dat deze er uit zou-den moeten zien als de echte handeling. Veel technieken in de goochelwereld zien er niet 100% natuurlijk uit. Dit is omdat ze hier niet voor ontworpen zijn en wij als goochelaar weg kunnen komen met dingen die er grappig uit zien. Valsspelers niet. Om deze reden geeft het je al een heel erg groot voordeel als je valsspeeltech-nieken kunt uitvoeren, puur om het profijt dat het er meer natuurlijk uitziet en om-dat deze technieken zijn gemaakt om zo onzichtbaar mogelijk te zijn.

Zelfs als je niet van plan bent om valsspeeltechnieken te gaan gebruiken in het goochelen, dan kan ik iedereen aanraden om te leren hoe deze technieken werken en waarom deze technieken zo werken.

Applicaties voor de technieken

In de Spaanse school van het goochelen is één van de basis regels dat je het liefste niet dezelfde techniek meerdere keren achter elkaar gebruikt om een magisch moment te creëren. De reden hierachter is dat de toeschouwer mogelijk patronen gaat zien en hierdoor het effect makkelijker te achterhalen is.

Als we zouden kijken naar technieken om een kaart te verwisselen voordat deze kaart aan de toeschouwer wordt gegeven, dan zijn veel gebruikte technieken: de double lift of de top change. Dit zijn slechts 2 technieken, maar wat nu als je nog meer technieken hebt? Je kunt bijvoorbeeld heel erg goed een second deal gebruiken om een kaart te wisselen en hetzelfde geldt voor een bottom deal.

De second en bottom deal helpen je niet alleen maar om geniale effecten zoals Any Card at Any Number te kunnen uitvoeren, maar ze helpen je ook met het verwisselen van kaarten.

In sommige situaties is het wenselijk om de kaarten die zich boven op het spel be-vinden niet te veranderen, dus in deze situatie kan je een bottom deal gebruiken.
Andere toepassingen van de bottom deal zouden bijvoorbeeld kunnen zijn als een Force maar ook als een Out als een effect misgaat (hier kom ik later op terug).

Eerder in dit artikel heb ik ook riffle stacking genoemd. Nu zullen sommigen van jul-lie je vast afvragen “Ja maar wat heb ik nu aan riffle stackings waarvoor je normaal een tafel gebruikt juist als ik geen tafel wil gebruiken?”.

Als je het riffle stacking goed genoeg oefent dan kun je het gevoel zover door oefe-nen dat je uiteindelijk ook kan gaan riffle stacken met een “In the hands riffle shuf-fle”. Dit geeft een aantal voordelen bij het opzetten van effecten maar ook bij het onder controle houden van kaarten.

Bij effecten waar je bijvoorbeeld de geselecteerde kaart eerst naar onderen moet krijgen om vervolgens boven iets uit te voeren. Om vervolgens die kaart weer naar boven te krijgen door middel van een palm of cut kan je nu de kaart onder de bo-venste stack schudden. Dit haalt dus al weer een extra move uit het effect en zorgt er voor dat het effect cleaner wordt.

Bottom deal als Out

Het komt bij mij wel eens voor dat ik bijvoorbeeld een effect vertoon en dat ik de verkeerde kaart heb geproduceerd of de verkeerde kaart omgedraaid zit in het pakje kaarten.

Eén van mijn favoriete outs is dan om de verkeerde kaart te gebruiken als indicatie kaart. Dit houdt in dat ik de toeschouwer vraag welke kaart hij had, vervolgens Cull ik deze kaart, breng deze naar onderen en coupeer.

Daarna kun je dan door middel van een bottom deal de kaart delen op het nummer dat de “verkeerde kaart” aangeeft.

Rico