Kort geleden was ik weer in Appelhülsen, niet ver van Münster. Daar is het gebouw waarin Sic!-Verlag en Sic!ondhand gevestigd zijn. Michael Sondermeyer en Uwe Schenk zijn de oprichters. Er worden tweedehands goochelmateriaal, boeken en dvd’s verkocht en ingekocht. Er is een amphitheatertje voor 40 personen en de bibliotheek met duizenden boeken van de Magischer Zirkel von Deutschland.

Expositie van waardevolle goochelapparaten in vitrines en Kalanag-materiaal. Ik was daar al enige keren, òf voor het verkopen van overtollige goocheltrucs of voor het bijwonen van een goochelhistorici weekend. Dit keer ging ik er heen om me te informeren over de daar pas opgerichte officiële Stiftung Zauberkunst. Er wordt naar gestreefd een ècht goochelcentrum te zijn. Een centrum voor onderzoek, documentatie en bevordering. Met een voor goochelaars toegankelijke bibliotheek, documenten-informatie, een online-lexicon met gegevens over goochelaars en goocheltrucs, vak-samenkomsten en optredens, en als samenwerkingspartner. Voor zover mogelijk ook internationaal, Engelse taal kan ook. Dit kan zowel voor de Nederlandse goochelwereld van nut zijn, als ook voor hen. Een win-win situatie. Ik heb daar dan ook aangeboden de NMU van dit streven op de hoogte te brengen, wat in dank werd aangenomen. Waarvan acte.

Meer informatie: www.stiftung-zauberkunst.de
e-mail kontakt@stiftung-zauberkunst.de
adres: Zentrum für Zauberkunst, Industriestr. 3, 48301 Nottuln-Appelhülsen.

Het ligt niet ver van Nederland, vanaf Amersfoort bijv. slechts goed twee uur met de auto. Met de trein van Amersfoort in twee-en-een-half uur naar Münster, vandaar met boemeltje in tien minuten naar Appelhülsen, het centrum ligt op vijf minuten lopen van het stationnetje.
Het kan een leerzaam, profitabel en leuk uitje zijn voor individuele goochelaars, maar ook voor goochelclubs (ik meen dat de Magische Liga 52 Schakels er binnenkort heen gaat).
Zelf heb ik het voornemen af en toe informatie over de Nederlandse /goochelwereld voor het archief en lexicon naar het centrum te sturen. Ik hoop dat anderen (NMU) dit ook zullen doen.

Flip Hallema (FL!P)