De FISM-pas

Ede, 28 maart 2017

Introductie
Op voorstel van de NMU heeft de FISM in 2017 de internationaal FISM-pas geïntroduceerd.

Kortingen op activiteiten
Op vertoon van deze FISM-pas kan men kortingen krijgen bij alle partnerverenigingen van de FISM in de wereld. D.w.z. bij die verenigingen die een partnership contract met de FISM hebben getekend.
De NMU heeft dat gedaan en de NMU (of organiserende clubs van de NMU) moeten onze buitenlandse collegae dezelfde korting geven, die we aan onze eigen leden geven. De FISM is voornemens om alle landen die een dergelijk partnership met de FISM contract tekenen als zodanig herkenbaar op de FISM website opnemen.

Korting bij FISM-dealers
Ook heeft de FISM inmiddels contracten met dealers gesloten en het aantal FISM-dealers is groeiende. Bij die dealers – herkenbaar aan een logo (volgt) – kan men op vertoon van de FISM-pas van kortingen of aanbiedingen gebruik maken. Ook deze dealers zullen op de FISM website worden opgenomen.

Technische snufjes in de kaart
Er worden moderne technieken toegepast die iedere kaart uniek maken. Het ligt in de bedoeling in de toekomst met deze kaart meer handelingen te kunnen verrichten, zoals vereenvoudigde registratie, etc.

Hoe de FISM-passen bestellen?
Dat kan per club, d.w.z. per in Nederland bij de NMU aangesloten vereniging.
Daarvoor heeft iedere club een bestelformulier ontvangen.
Op deze formulieren kan de club voor al haar leden (of een deel van de leden) een pas bestellen.

Is het voor iedereen verplicht?
Antwoord: Nee.
Het is vrijwillig.

Wat kost het?
Er zijn geen speciale lidmaatschapkosten aan  verbonden. Omdat u al lid bent van de NMU heeft u recht op de FISM-pas, die de club voor u bestelt.
Wel zijn er aanmaakkosten en verzendkosten aan de pas verbonden.
De club dient per pas E 5,- over te maken naar de rekening van de FISM.
Dit is dus een service die de NMU aan al haar leden verleent en waarvan u kunt genieten omdat u bij de NMU hoort.

Geldigheid verlengd
Indien de pas nu wordt aangevraagd zou de geldigheid daarvan al op 18 juni 2018 aflopen.
Het Dagelijks Bestuur van de NMU heeft speciaal voor al haar leden onderhandeld met het FISM-bestuur en voor elkaar gekregen dat de geldigheid van de passen die nu worden aangevraagd loopt tot juni 2021.

Opletten met indienen van aanvragen
Vraag bij de bestelling van de passen voor uw eigen leden expliciet om de geldigheidsdatum juni 2021 te laten opnemen.

Bestellen en betalen
Het plaatsen van de bestelling van de FISM-passen en de betalingen van de aanmaakkosten en verzendkosten wordt door iedere bij de NMU aangesloten vereniging zelf uitgevoerd.
Uw eigen clubbestuur is daarvoor verantwoordelijk.

 

Het Dagelijks Bestuur van de NMU hoopt met deze nieuwe ontwikkeling een extra waarde een het lidmaatschap van een NMU-vereniging te hebben kunnen toevoegen.

Met vriendelijke groet aan alle leden,

Namens het DB van de Stichting NMU
Kees Ros
Secretaris