BRAINSTORMEN MET NMU BESTUUR

Beste bestuurders,

Verreweg de meeste van jullie heb ik in de afgelopen weken en dagen telefonisch gesproken en jullie geïnformeerd over mijn voornemen om
met alle NMU verenigingen een brainstormsessie aan te gaan over de NMU. Middels deze mail wil ik jullie nu informeren over het moment en
plaats van handeling. Samen met Maarten Vermaak (penningmeester NMU) zal ik op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september een ‘rondje Nederland’
doen om samen met jullie de stand van zaken rond de NMU te bespreken en vooral ook om met jullie van gedachten wisselen over de toekomst van de NMU.

In mijn telefonische ronde is mij duidelijk geworden dat dit brainstorm-moment goed gedragen wordt. Daar ben ik zeer blij mee. Ik zie deze sessies immers
om meerdere redenen als een belangrijk moment om de toekomstige koers van de NMU mede vast te kunnen gaan stellen.
Ik wil jullie dan ook allemaal vragen om ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. Van alle verenigingen zijn jullie als voorzitters en secretarissen benaderd.
Het is mij veel waard als jullie er dus ook zijn. Mocht het echt niet door de persoonlijke agenda worden toegestaan dan wordt een andere
afgevaardigde van de vereniging zeer gewaardeerd.

Voor wat betreft de brainstormsessies is er een geografische verdeling gemaakt van de NMU-verenigingen.
Maarten en ik zullen naar Zwolle, Den Bosch en Bennebroek (MAC) afreizen om daar met jullie als verenigingen uit de regio de sessie aan te gaan.
In onderstaand schema is de verdeling weergegeven. Mocht het echter beter uitkomen om aan te sluiten bij een andere regio dan is dat geen probleem.
Voor ons is het meest belangrijk dat we alle verenigingen ‘aan tafel’ hebben. Waar maakt dus niet zo veel uit, maar we hebben geprobeerd het voor
jullie zo makkelijk mogelijk te maken voor wat betreft tijd en reisafstand.

Datum

sep 01 2019
Verlopen!

Tijd

10:30 - 13:30
Categorie