Handtekeningen geven… heerlijk!

Vandaag werd mij weer om een handtekening gevraagd en ik durf best te zeggen: daar ben ik trots op. Het gebeurt me niet vaak, eigenlijk pas het afgelopen jaar komt het een beetje op gang. Nou vooruit, ik zal eerlijk zijn; daarvoor helemaal niet. Ik ben er dan ook nooit naar op zoek geweest, dat handtekeningen uitdelen. Maar ja, sinds ik President ben van de Nederlandse Magische Unie, dan ontkom je er niet aan. Het loopt nog niet storm hoor, vandaag zette ik pas mijn vijfde, maar ik verwacht zeker dat er nog een zesde aankomt. Zo weinig, hoor ik u denken. Nou luister, ik zet ze ook niet zomaar, nee: ik laat me daarvoor uitgebreid adviseren. Ja, echt waar! De eerste weet ik nog goed, die was voor een jonge goochelaar met ongekend talent. Zijn naam is Michael van Straelen van de Dutch Magical Society en hij won behalve de 1e prijs close-up op het Juniorenconcours ook de 2e prijs op het NK goochelen tijdens het Dutch Festival of Magic. Een prestatie van formaat en dan vraagt zo’n jongen mij om een handtekening, leuk toch? Hij wil ons land vertegenwoordigen op het FISM EK goochelen in Blackpool. Aha, nu begint het te dagen? Het gaat hier om de handtekening die de President geeft aan een act die voldoende heeft gescoord, zeg maar ‘FISM-waardig’ is, en zo uitgezonden kan worden naar een EK of WK. Helaas voor mij, niet een handtekening die mijn gevoel van beroemdheid voedt, wel het gevoel dat het heel goed gaat met het niveau van het goochelen in Nederland.

1 plaats voor close-up

Overigens: het is helaas nog niet zeker of Michael mee kan doen want er is maar 1 plaats voor close-up op dit moment voor Nederland. De andere handtekeningen die ik mag geven in deze categorie zijn aan: Barry van de Schatte Olivier (NMU Magic Club, 1eprijs micromagie) en Lodewijk de Widt (Mysterium, 2e prijs Cartomagie). We hopen op een extra plaats want dan zou er iets unieks gebeuren. De leeftijdsgrens is 16 jaar voor het FISM en laat Michael nou precies op de dag dat hij zou gaan optreden 16 jaar worden. Een wonder op zich! Ook Lodewijk de Widt wil graag deelnemen aan het FISM EK en ook voor hem hopen we dat er extra close up plaatsen voor Nederland zullen vrij vallen.

Boegbeelden Nederlandse Goochelkunst

In de categorie toneel, waar Nederland 3 plaatsen te vergeven heeft mocht ik met veel genoegen ook een handtekening geven aan Manro en Loïs (NMU Magic Club, 1e prijs Algemene goochelkunst) en Timon Krause (Mysterium, 2e prijs Mentale Magie) De laatste handtekening gaat heel waarschijnlijk naar Niek Takens, die recent zijn nieuwe act presenteerde. Verschillende juryleden beoordelen op mijn verzoek zijn act, zodat ik mijn ‘handtekening’ op hun oordeel kan baseren. Want zo zit het in elkaar: ik mag niet zomaar handtekeningen uitdelen. Maar als dat dan mag, dan doe ik dat met eervolle trots. Dan is er zoveel gebrainstormd, getobd, gezwoegd, geoefend, voor publiek en voor de spiegel. Daar zullen ze soms vertwijfeld in gekeken hebben met een blik van: ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Deze goochelaars zijn de boegbeelden van onze Nederlandse goochelkunst, de pioniers van de NMU. En u kunt er trots op zijn dat u bijdraagt aan de goochelkunst op deze wijze. Daarbij ga ik er even van uit dat u lid bent van de NMU, of u nu aangesloten bent bij een goochelclub of niet.

Jeugd heeft de toekomst

Behalve dit hogeschool-goochelen mogelijk maken, gebeurt er verheugend veel onder de magische paraplu van de NMU. Als ik de evenementen even in herinnering roep: Het NK juniorenconcours én het NK goochelen in Meppel. Het Gi Ga Goochelfeest in Ede met het NK goochelen voor kinderen met daarbij een open (studie-) dag voor goochelliefhebbers met vele workshops. En recent de Magic Surprise Day met unieke goochelmarkt door Aladdin georganiseerd en natuurlijk het steeds populairdere en dit jaar geheel uitverkochte Jeugdweekend in Lunteren. De jeugd heeft de toekomst! Alle organisatoren en vrijwilligers nog even chapeau voor hun tomeloze inzet. Al deze bijdragen, hoe klein of groot ook, zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het behoud van onze goochelkunst.

Penningmeester

Iemand die zich ook zeer heeft ingezet voor de NMU is Marc Blommestijn,die in januari 2015 het Dagelijks Bestuur als penningmeester kwam versterken. Een heerlijke gesprekspartner en gedreven bestuurder die zijn visie in de vergaderingen helder naar voren bracht. Ik vond het dan ook bijzonder jammer dat hij me kort na de laatste AB-vergadering liet weten dat hij zijn taken wilde neerleggen vanwege een te drukke agenda. Heel spijtig, maar ik wil hem hierbij ontzettend bedanken voor zijn inzet. Na dit bericht is het DB natuurlijk hard op zoek gegaan naar een goede vervanger en ik kan u vertellen dat zijn rol wordt overgenomen door Fred-Ric Schrijvers die zich al jaren inzet bij NK- wedstrijden in het technisch team en de NMU van binnen en buiten kent. En nu weer terug in het DB als penningmeester. Welkom Fred-Ric!
Graag wil ik afsluiten met het nieuws dat de nieuwe website van de NMU eindelijk on-line is. Daar heb ik heel erg naar uitgezien. Daarbij is aan velen dank verschuldigd voor uitdenken, het verzamelen van materiaal en herschrijven van teksten. Hierbij wil ik Douwe Swierstra en vooral Kees Ros, die dit project de laatste maanden intensief heeft begeleidt even speciaal noemen. De site is, net als de digitale INFORMAGIE ontworpen en gebouwd door Ronald van der Son van Muzo Media en beide sites zijn ook aan elkaar verbonden. Zo hebben beide eenzelfde ‘look and feel’, zodat de bezoeker snel zijn weg kan vinden. De vorige site, die werd ontworpen en beheerd door Rudolf Rigtering, heeft jaren trouwe dienst gedaan en dat is ook een bedankje waard! Met de wens om over te gaan naar een ander systeem, was er de noodzaak om een nieuwe site te bouwen. Die mijlpaal is nu gehaald en ik feliciteer vooral u met de nieuwe aanwinst. Heel veel plezier ermee!

Jasper Oberon

President van de Nederlandse Magische Unie