Hoewel Magic Care binnen de goochelwereld toch wel ‘aardig’ bekend is, lijkt het ons goed om specifiek in te gaan op de achtergrond en werkwijze van onze stichting, die inmiddels al meer dan 35 goochelaars telt!

Magic Care biedt een aan de doelgroep aangepast uniek programma aan, dat naast entertainmentwaarde ook een therapeutische waarde heeft. De nadruk ligt hierbij op het opdoen van een positieve ervaring en het verbeteren van het zelfbeeld van het kind. Dit bereikt Magic Care door op een warme, integere en professionele manier de kinderen te benaderen. De missie en de doelstellingen komen uitgebreid aan de orde in een methodiekenboek met de volgende aandachtspunten.

– Goochelen geeft zelfvertrouwen en maakt het kind meer weerbaar.
– Goochelen kan kwetsbare kinderen uit de slachtofferrol halen.
– Goochelen draagt bij aan het verbeteren van de zelfpresentatie en de creativiteit.
– Bovendien kan door middel van goochelen de leerhouding en het doorzettingsvermogen van de kinderen positief worden beïnvloed.
– Verbetering van de motoriek is tevens een belangrijke doelstelling.
– Door het goochelen kunnen ook sociale vaardigheden verder ontwikkeld worden.

In het methodiekenboek komen de doelgroepen aan de orde en wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactiek van het programma, zowel wat betreft de voorstelling als de workshop, waarbij naast groepsbenadering ook de individuele aanpak belangrijke elementen zijn.
De toepassing van deze unieke wijze om door middel van goochelen kwetsbare kinderen meer zelfvertrouwen te geven heeft in al de jaren van het bestaan van Magic Care zijn waarde bewezen en wordt ook wetenschappelijk ondersteund, zoals uit onderstaand bericht blijkt.

Op de foto boven dit artikel leren Igor de Kort en Louis Baerts dit meisje goochelen. De foto laat zien dat zij geniet van haar nieuwe vaardigheid. Ook kan je zien dat niet de Magic Care goochelaar, maar het kind in het middelpunt van de belangstelling staat. Dit is één van de grondprincipes van Magic Care.

GOOCHELLES OP SCHOOL?

Goochelen blijkt meer in zijn mars te hebben dan puur vermaak. Vooral als kinderen het zelf doen. Kinderen zouden namelijk meer zelfvertrouwen, discipline en sociale vaardigheden ontwikkelen door goochellessen dan door traditionele schoolvakken. Dit beweren Britse onderzoekers van de Hertfordshire University. In Groot-Brittannië krijgen kinderen iedere week speciale lessen om hen sociale vaardigheden aan te leren. Alhoewel deze lessen het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren, blijkt het effect van een magieles veel groter te zijn. Volgens onderzoeker en professor Wiseman helpt goochelen vooral bij verlegen kinderen.

Wim van Dokkum
Secretaris Magic Care