Helaas heeft De Nederlandse Magische Unie ook met de onvoorspelbaarheid van het Coronavirus te
maken. Het RIVM heeft, om de bestrijding van het virus te voorkomen, een aantal richtlijnen en
adviezen uitgegeven. Het DB van de NMU is van mening het RIVM hierin nauwlettend te moeten
volgen. Naar aanleiding hiervan zien wij ons dan ook genoodzaakt om een aantal actuele wijzigingen
door te voeren.

Het Nederlandse Kampioenschap Goochelen voor Junioren van zondag 19 april wordt vooralsnog
verplaatst naar zondag 24 mei. Locatie blijft in Meppel.

De coachingsdag, die gepland stond op zondag 5 april komt te vervallen en zal ook vooralsnog
worden verplaatst naar zondag 17 mei.

Tevens is besloten de Hans Klok Trophy Competition van zaterdag 23 mei voor dit jaar definitief af te
gelasten. In verband met het coronavirus zien momenteel veel buitenlandse deelnemers af van
deelname.

Het is te betreuren dat deze besluiten genomen moeten worden, maar ons aller gezondheid gaat
boven alles.

Het dagelijks bestuur van de Nederlands Magische Unie